Ako hrať lotériu

Čo je Národná bločková lotéria ?

Národná bločková lotéria je lotériová hra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je definovaná ako „štátna lotéria - lotéria pokladničných dokladov“.

 

Kto sa môže zúčastniť lotérie ?

Každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej pokladnice (bloček) v hodnote najmenej jedno euro, ktorý v deň žrebovania nie je starší ako dva kalendárne mesiace.

 

Kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladnice platný ?

Ak má všetky náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení. Musí obsahovať najmä DKP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

 

Ako sa môžem zapojiť do lotérie ?

Zaregistrovaním bločku do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov.

 

Kde si môžem zaregistrovať bloček do lotérie ?

 • Na ktoromkoľvek zbernom mieste spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a to vyplnením tiketu, na ktorom opíšem údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma) a podám tiket obsluhe terminálu. Vzápätí dostanem potvrdenie o registrácii v hre. Za túto registráciu zaplatím manipulačný poplatok 0,20 eura. Zoznam zberných miest spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je na webovej stránke www.tipos.sk. Zberných miest je viac ako 2 400.
 • Prostredníctvom internetovej stránky www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu bločku je potrebné najskôr vytvoriť si užívateľský účet použitím svojej e-mailovej adresy. Po aktivovaní účtu a prihlásení môžete pristúpiť k registrácii bločku za pomoci údajov z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez internetovú stránku je bezplatná.
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné telefóny“. Aplikácie sú k dispozícii pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom iOS, Android a Windows Phone. Je možné si ich stiahnuť cez Apple App Store, Google PlayStore alebo Windows Store. Odkazy sú dostupné aj na stránke www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu bločku je potrebné najskôr vytvoriť si užívateľský účet použitím svojej e-mailovej adresy. Po aktivovaní účtu a prihlásení môžete pristúpiť k registrácii bločku za pomoci údajov z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez aplikácie pre mobilné telefónny/tablety je bezplatná.
 • Zaslaním krátkej textovej správy (SMS) na skrátené číslo 7777. Formát textovej správy je DKPDKPDKPDKPDKPD dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss, kde DKPDKPDKPDKPDKPD sú 16 resp. 17 miestny DKP.
 • dd.mm.rrrr je dátum vzniku pokladničného dokladu, hh:mm je čas vzniku pokladničného dokladu, ssss,ss je celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade, napríklad 6014567890123456 1.9.2014 10:23 100,00. Formát je tiež popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach konkrétneho operátora. Registrácia prostredníctvom SMS je bezplatná s výnimkou telekomunikačného poplatku za poslanie SMS, ktorý je účtovaný podľa aktuálneho cenníka daného operátora.
 • Nákupom tovaru u vybraných predajcov, ktorí automaticky zaregistrujú doklad do lotérie po nákupe, ak sú splnené všetky podmienky (vek kupujúceho 18+, hodnota nákupu najmenej jedno euro, súhlas kupujúceho s účasťou v lotérii). Aktuálny zoznam predajcov zapojených automaticky do lotérie je k dispozícii na internetovej stránke:www.narodnablockovaloteria.sk.

 

Koľkokrát sa môže jeden bloček zúčastniť lotérie?

Každý bloček sa môže zaregistrovať do lotérie iba raz.

 

Čo slúži ako potvrdenie o zapojení sa do lotérie ?

Potvrdenie o registrácii v hre je doklad, ktorý má nasledovné náležitosti:

 • DKP
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
 • celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade
 • registračný kód
 • overovací kód
 • dátum žrebovania

 

V prípade registrácie prostredníctvom zberných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. má potvrdenie papierovú formu a overovací kód je vytlačený formou čiarového kódu. V prípade registrácie prostredníctvom internetovej stránky, mobilných aplikácií alebo SMS má potvrdenie elektronickú formu. V prípade nákupu u vybraných predajcov je potvrdenie vytlačené spolu s nákupom na bločku.

 

Čo je to registračný kód ?

Registračný kód je jedinečný 13-miestny reťazec skladajúci sa z číslic a písmen. Vyžrebované výherné kódy budú zverejnené až po ich validácii finančnou správou Prostredníctvom tohto kódu zistím, či som vyhral.

 

Čo je to overovací kód ?

Overovací kód je reťazec písmen a číslic, ktorý pozná iba hráč a slúži k potvrdeniu vyplatenia výhry.

 

Koľko výhier môžem získať za jeden registrovaný pokladničný doklad?

Každý platne zaregistrovaný pokladničný doklad sa zúčastní žrebovania Národnej bločkovej lotérie. Toto sa koná každých sedem dní, spravidla v pondelok. V hre je 10 000 eur, ktoré si rovnomerne rozdelí 100 výhercov. Ďalší výherca získa Jackpot, ktorého hodnota je závislá od počtu registrovaných stávok. Presný výpočet je popísaný v hernom pláne.

 

Kde zistím, že som vyhral ?

Zoznam výherných registračných kódov a kódov bude po validácii zverejnený na www.narodnablockovaloteria.sk, v zberniach TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., taktiež na teletexte RTVS a TV Markíza.

Ak som bloček zaregistroval cez webovú stránku www.narodnablockovaloteria.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie, bude mi v prípade výhry automaticky zaslaný e-mail s upozornením. Nie je preto potrebné ručne kontrolovať všetky vami zaregistrované bločky!

Či som vyhral môžem zistiť aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta a overením potvrdenia o registrácii v hre cez terminál na ktoromkoľvek zbernom mieste;
 • ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky, po prihlásení v sekcii Administrácia -> Moje výhry;
 • ak som bloček registroval prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné telefóny“, po prihlásení v sekcii Moje výhry.
 • ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777;
 • ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „overenie stávky“ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné“ telefóny využitím funkcie „overenie stávky“.

 

Ak som vyhral, ako mi bude vyplatená výhra ?

 • Ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta. Ak je výška výhry do 3 500 €, výhru mi môžu vyplatiť na mieste, pokiaľ má zberňa príslušnú hotovosť. Ak je výhra vyššia ako 3 500 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „vyplatiť výhru“ na tejto stránke. Ak je výška výhry do 1 000 € vrátane, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1 000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom mobilných aplikácií pre „rozumné telefóny“ využitím funkcie „vyplatiť výhru“. Ak je výška výhry do 1 000 € vrátane, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1 000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777. Ak je výška výhry do 1 000 €, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1 000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 • Ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „vyplatiť výhru“. Ak je výška výhry do 1 000 € vrátane, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1 000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

Ak vyhrám, musím zaplatiť daň z príjmu ?

Nie, výhry v Národnej bločkovej lotérii sú oslobodené od dane z príjmu a aj od povinnosti zasielať oznámenie z príjmu do zdravotnej poisťovne.

 

Kde zistím ďalšie informácie ?

Na internetovej stránke www.narodnablockovaloteria.sk alebo na infolinke TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 18177, 18277.

Otázky ktoré sa pýtate najčastejšie sú zverejnené v sekcii najčastejšie otázky na www.narodnablockovaloteria.sk