POČASIE S TIPOSOM

Ako hrať lotériu

Čo je Národná bločková lotéria ?

Národná bločková lotéria je lotériová hra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je definovaná ako „štátna lotéria - lotéria pokladničných dokladov“.

 

Kto sa môže zúčastniť lotérie ?

Každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej pokladnice (bloček) v hodnote najmenej jedno euro, ktorý v deň žrebovania nie je starší ako dva kalendárne mesiace.

 

Kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladnice platný ?

Ak má všetky náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení. Musí obsahovať najmä KP/DKP (kód pokladne/daňový kód elektronickej registračnej pokladne), dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

 

Ako sa môžem zapojiť do lotérie ?

Zaregistrovaním bločku do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov.

 

Kde si môžem zaregistrovať bloček do lotérie ?

 • Prostredníctvom internetovej stránky www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu bločku je potrebné najskôr vytvoriť si užívateľský účet použitím svojej e-mailovej adresy. Po aktivovaní účtu a prihlásení môžete pristúpiť k registrácii bločku za pomoci údajov z bločku (KP/DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez internetovú stránku je bezplatná.
 • Zaslaním krátkej textovej správy (SMS) na skrátené číslo 7777. Formát textovej správy je KPKPKPKPKPKPKPKP dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss, kde KPKPKPKPKPKPKPKP sú 16 resp. 17 miestny KP/DKP.
 • dd.mm.rrrr je dátum vzniku pokladničného dokladu, hh:mm je čas vzniku pokladničného dokladu, ssss,ss je celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade, napríklad 88820203011401093 31.1.2020 10:23 100,00. Formát je tiež popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach konkrétneho operátora. Registrácia prostredníctvom SMS je bezplatná s výnimkou telekomunikačného poplatku za poslanie SMS, ktorý je účtovaný podľa aktuálneho cenníka daného operátora.

 

Koľkokrát sa môže jeden bloček zúčastniť lotérie?

Každý bloček sa môže zaregistrovať do lotérie iba raz.

 

Čo slúži ako potvrdenie o zapojení sa do lotérie ?

Potvrdenie o registrácii v hre je doklad, ktorý má nasledovné náležitosti:

 • KP/DKP
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
 • celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade
 • registračný kód
 • overovací kód
 • dátum žrebovania

 

Potvrdenie o registrácii stávky má elektronickú formu.

 

Čo je to registračný kód ?

Registračný kód je jedinečný 13-miestny reťazec skladajúci sa z číslic a písmen. Vyžrebované výherné kódy budú zverejnené až po ich validácii finančnou správou. Prostredníctvom tohto kódu zistím, či som vyhral.

 

Čo je to overovací kód ?

Overovací kód je reťazec písmen a číslic, ktorý pozná iba hráč a slúži k potvrdeniu vyplatenia výhry.

 

Koľko výhier môžem získať za jeden registrovaný pokladničný doklad?

Každý platne zaregistrovaný pokladničný doklad sa zúčastní žrebovania Národnej bločkovej lotérie. Toto sa koná každých sedem dní, spravidla v pondelok. V hre je 20 000 Eur. 10 000 Eur vyhrá výherca v prvom poradí. Zvyšných 10 000 Eur si podelí ďalších 100 vyžrebovaných výhercov. Každý tak vyhrá sumu 100 Eur.

 

Kde zistím, že som vyhral ?

Zoznam výherných registračných kódov a kódov bude po validácii zverejnený na www.narodnablockovaloteria.sk, taktiež na teletexte RTVS a TV Markíza.

Ak som bloček zaregistroval cez webovú stránku www.narodnablockovaloteria.sk , bude mi v prípade výhry automaticky zaslaný e-mail s upozornením. Nie je preto potrebné ručne kontrolovať všetky Vami zaregistrované bločky!

Či som vyhral môžem zistiť aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky, po prihlásení v sekcii Administrácia -> Moje výhry;
 • ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777

 

Ak som vyhral, ako mi bude vyplatená výhra ?

 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „vyplatiť výhru“ na tejto stránke. Ak je výška výhry do 1.000 € vrátane, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777 a následným zadaním overovacieho kódu. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 

Ak vyhrám, musím zaplatiť daň z príjmu ?

Nie, výhry v Národnej bločkovej lotérii sú oslobodené od dane z príjmu a aj od povinnosti zasielať oznámenie z príjmu do zdravotnej poisťovne.

 

Kde zistím ďalšie informácie ?

Na internetovej stránke www.narodnablockovaloteria.sk alebo na infolinke TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 18177, 18277.

Otázky ktoré sa pýtate najčastejšie sú zverejnené v sekcii najčastejšie otázky na www.narodnablockovaloteria.sk