POČASIE S TIPOSOM

Príručka pre mobilnú aplikáciu

O aplikácii

Pomocou mobilnej aplikácie Tipos – Národná bločková lotéria je možné registrovať bločky a zúčastniť sa tak žrebovania NBL v Národnej bločkovej lotérii. K tomu je potrebné založiť si hráčske konto. Po registrácii a prihlásení hráča je možné začať s registráciou bločkov. Opísaním DKP, dátumu, času a sumy nákupu z bločku vytvoríte stávku. Táto stávka bude mať pridelený jedinečný registračný kód a pod týmto kódom sa zúčastní žrebovania. Stávku je možne stornovať, prípadne si opätovne odoslať potvrdenie o registrácii. Potvrdenie obsahuje registračný kód, overovací kód, dátumy žrebovaní a detaily registrovaného bločku. Mobilná aplikácia umožňuje zobraziť zoznam všetkých registrovaných bločkov, vyplatenie prípadnej výhry na svoj bankový účet.

 

Overenie stávky bez prihlásenia

Stávky podané cez mobilné aplikácie a Internet nie je potrebné overovať. Ak budú vyžrebované ako výherné, nájdete ich po prihlásení v sekcii Moje výhry.

Ak i napriek tomu chcete overiť stávky, môžete tak urobiť pomocou menu Overenie stávky.

Pre overenie stávky zadajte Registračný kód, ktorý sa nachádza na potvrdení o prijatí stávky. Prepíšte tento 13-miestny kód a kliknite na tlačidlo Overiť.

Zobrazí sa odpoveď z ktorej zistíte, či je Vaša stávka výherná, alebo nie je. V prípade, že overujete stávku, ktorá sa ešte nezúčastnila žrebovania, bude Vám zobrazená príslušná informácia. V prípade preklepu pri zadávaní registračného kódu sa zobrazí informácia, že registračný kód stávky neexistuje.

 

Registrácia

Nevyhnutnou súčasťou registrácie bločkov do Národnej bločkovej lotérie je vytvorenie hráčskeho účtu. Po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa zobrazí formulár pre registráciu hráča.

Povinné položky, ktoré musíte zadať pre registráciu do Národnej bločkovej lotérie:

 • E-mail
 • Heslo
 • Potvrdenie hesla
 • Zaškrtnúť Súhlasím s Všeobecnými obchodnými podmienkami a Herným plánom
 • Zaškrtnúť Mám 18 rokov a viac

Po kliknutí na tlačidlo Registrovať Vám bude oznámené či registrácia hráča prebehla úspešne. V prípade že áno, bude Vám odoslaný e-mail, ktorý obsahuje URL adresu na aktiváciu Vášho hráčskeho konta. Kliknutím na túto aktivačnú adresu aktivujete svoje hráčske konto. Po prihlásení môžete pristúpiť k registrácii bločkov.

Ak ste sa už predtým zaregistrovali cez webovú aplikáciu, prihláste sa prostredníctvom tohto konta aj v mobilnej aplikácie. (Platí aj naopak)

 

Prihlásenie

Pre prihlásenie hráča do mobilnej aplikácie vyplňte formulár v časti Prihlásiť sa. Vyplňte zobrazený formulár použitím e-mailu a hesla zvolených pri registrácii hráča a kliknite na tlačidlo Prihlásiť.

Pokiaľ ešte nemáte hráčske konto v Národnej bločkovej lotérii, vytvorte si ho prostredníctvom registračného formulára po kliknutí na tlačidlo Registrovať.

Ak využívate mobilnú aplikáciu pravidelne a z aplikácie sa neodhlásite, po opätovnom spustení mobilnej aplikácie budete automaticky prihlásený do svojho hráčskeho konta.

 

Po prihlásení

Po prihlásení hráča sa vám zobrazí sekcia obsahujúca nasledujúce položky:

 • Registrovať doklad do Národnej bločkovej lotérie
 • Overenie stávky pomocou registračného kódu
 • Moje stávky
 • Moje výhry
 • Odhlásenie z aplikácie
 • Ako hrať
 • Herný plán
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Informácie o aplikácii

 

 

 

Registrácia dokladu

Daňový doklad z elektronickej registračnej pokladnice (bloček) obsahuje všetky údaje potrebné pre registráciu v Národnej bločkovej lotérii. Všetky nasledujúce polia sú povinné:

 • DKP/KP - daňový kód pokladne, jedinečné 16 alebo 17 miestne číslo
 • Dátum nákupu - dátum vzniku bločku
 • Čas nákupu – čas vzniku bločku
 • Suma - celková suma nákupu

 

Po stačení tlačidla Registrovať registrujete bloček do Národnej bločkovej lotérie.

V prípade, že ste v registračnom formulári urobili preklep, budete na to mobilnou aplikáciou upozornení s popisom chyby, ktorej ste sa dopustili.

V prípade, že je registrácia úspešná, zobrazí sa informácia o prijatí stávky. Táto informácia obsahuje registračný kód stávky, overovací kód na uplatnenie výhry, dátumy žrebovaní, ktorých sa stávka zúčastní a sumár detailov z bločku.

Registračný kód: Je to jedinečný kód, pod ktorým je Vami registrovaný bloček (stávka) prijatý do žrebovania. Tipos žrebuje z množiny týchto kódov a po validácii Finančnou správou označí vyžrebované kódy ako výherné.

Overovací kód: Je to jedinečný kód, ktorým disponuje iba hráč, ktorý registroval bloček do Národnej bločkovej lotérie. V prípade, že sa stávka stane výhernou, tento kód je nevyhnutne potrebný pre uplatnenie výhry.

 

Overenie stávky po prihlásení

Pri stávkach podaných pomocou mobilnej aplikácie a webovej aplikácie, dokážete overiť iba svoje stávky (tie, ktoré sa nachádzajú v zozname Moje stávky).

Pre overenie stávky zadajte Registračný kód, ktorý sa nachádza na potvrdení o prijatí stávky. Prepíšte tento 13-miestny kód a kliknite na tlačidlo Overiť.

Zobrazí sa odpoveď, z ktorej zistíte, či je Vaša stávka výherná, alebo nie je. V prípade, že overujete stávku, ktorá sa ešte nezúčastnila žrebovania, bude Vám zobrazená príslušná informácia. V prípade preklepu pri zadávaní registračného kódu sa zobrazí informácia, že registračný kód stávky neexistuje.

 

Moje stávky

Zoznam Moje stávky zobrazuje všetky mnou registrované bločky. V prípade, že ste sa pri registrácii bločku dopustili chyby, môžete si daný bloček vyhľadať a funkciou Stornovať ho následne zrušiť. Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

Zoznam Moje stávky obsahuje nasledujúce informácie:

 • Dátum a čas registrácie dokladu
 • Dátum žrebovania ktorého sa stávka zúčastní
 • Suma nákupu
 • Sumár detailov z bločku

 

 

 

Moje výhry

Stávky zaregistrované pomocou mobilnej aplikácie a webovej aplikácie, nie je potrebné pracne overovať. Stačí kliknúť na Moje výhry a zobrazí sa informácia o prípadnej výške výhry.

V závislosti od výšky výhry Vám systém umožní Vyplatiť výhru na Vami zvolené číslo účtu. V prípade že výhra presiahne sumu určenú herným plánom, systém po stlačení Čo mám robiť zobrazí detailnejšie informácie, ako postupovať pri uplatnení výhry.

Zoznam Moje výhry obsahuje nasledujúce informácie:

 • Dátum a čas registrácie dokladu
 • Dátum žrebovania ktorého sa stávka zúčastnila a bola výherná
 • Výhra
 • Sumár detailov z bločku

Výhra: Je suma výhry (v minulosti to bola i vecná cena).

Po kliknutí na tlačidlo Vyplatiť sa zobrazí formulár na vyplatenie výhry. Registračný kód Vami zaregistrovaného výherného bločku je už vopred vpísaný. Je potrebné zadať Overovací kód, ktorý Vám prišiel e-mailom pri registrácii výherného bločku do Národnej bločkovej lotérie. Následne už stačí zadať číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý si želáte výhru poslať a kliknúť na tlačidlo Odoslať. Všetky polia sú povinné:

 • Registračný kód
 • Overovací kód
 • Číslo účtu v tvare IBAN