Loteria Online

Príručka pre webovú aplikáciu

O aplikácii

Pomocou webovej aplikácie Tipos – Národná bločková lotéria je možné registrovať bločky a zúčastniť sa tak žrebovania v Národnej bločkovej lotérii. K tomu je potrebné založiť si hráčske konto. Po registrácii a prihlásení hráča je možné začať s registráciou bločkov. Opísaním KP/DKP, dátumu, času a sumy nákupu z bločku vytvoríte stávku. Táto stávka bude mať pridelený jedinečný registračný kód a pod týmto kódom sa zúčastní žrebovania. Stávku je možne stornovať, prípadne si opätovne odoslať potvrdenie o registrácii. Potvrdenie obsahuje registračný kód/overovací kód, dátumy žrebovaní a detaily registrovaného bločku. Aplikácia umožňuje zobraziť zoznam všetkých registrovaných bločkov a vyplatenie prípadnej výhry na svoj bankový účet.

 

Registrácia

Nevyhnutnou súčasťou registrácie bločkov do Národnej bločkovej lotérie je vytvorenie hráčskeho účtu. Po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa, bude zobrazený formulár pre registráciu hráča.

Povinné položky, ktoré musíte zadať pre registráciu do Národnej bločkovej lotérie:

 • E-mail
 • Heslo
 • Potvrdenie hesla
 • Zaškrtnúť Súhlasím s Všeobecnými obchodnými podmienkami a Herným plánom
 • Zaškrtnúť Mám viac ako 18 rokov
 • Bezpečnostný prvok

Registrácia hráča

Po kliknutí na tlačidlo Registruj Vám bude oznámené či registrácia hráča prebehla úspešne. V prípade, že áno, bude Vám odoslaný e-mail, ktorý obsahuje URL adresu na aktiváciu Vášho hráčskeho konta. Kliknutím na túto aktivačnú adresu aktivujete svoje hráčske konto. Po prihlásení sa môžete pristúpiť k registrácii bločkov.

 

Prihlásenie

Pre prihlásenie hráča kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Vyplňte zobrazený formulár použitím e-mailu a hesla, zvolených pri registrácii hráča. Polia označené hviezdičkou sú povinné:

 • E-mail
 • Heslo
 • Bezpečnostný prvok

Prihlásenie

Pokiaľ ešte nemáte hráčske konto v Národnej bločkovej lotérii, vytvorte si ho prostredníctvom registračného formulára po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa.

 

Zabudnuté heslo

V prípade, že zabudnete svoje heslo k hráčskemu kontu, kliknite na titulnej strane na tlačidlo Zabudnuté heslo. Zadajte e-mail použitý pri registrácii hráča a prepíšete bezpečnostný prvok. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný odkaz na obnovenie hesla.

Zabudnuté heslo

Zvoľte nové heslo, ktoré obsahuje minimálne 8 znakov a ešte raz ho potvrďte. Opíšte bezpečnostný kód a kliknite na tlačidlo Zmeň.

O výsledku zmeny hesla budete informovaný príslušnou hláškou.

Zadanie nového hesla

Po úspešnej zmene hesla môžete pristúpiť k prihláseniu hráča.

 

Po prihlásení

Po prihlásení hráča sa Vám zobrazí v hornej časti záložka Administrácia, ktorá obsahuje nasledujúce položky:

 • Registrácia dokladu
 • Moje stávky
 • Moje výhry
 • Overenie stávky

Administrácia po prihlásení

 

Registrácia dokladu

Daňový doklad z elektronickej registračnej pokladnice (bloček) obsahuje všetky údaje potrebné pre registráciu v Národnej bločkovej lotérii. Všetky nasledujúce polia sú povinné:

 • KP/DKP - kód pokladne / daňový kód pokladne, jedinečné 16 alebo 17 miestne číslo
 • Dátum a čas nákupu - dátum a čas vzniku bločku
 • Suma - celková suma nákupu
 • Bezpečnostný prvok - ochranný prvok systému

Registrácia dokladu

Po stačení tlačidla Registruj registrujete bloček do Národnej bločkovej lotérie.

V prípade, že ste v registračnom formulári urobili preklep, budete na to upozornení výkričníkom v danom riadku a popisom chyby, ktorej ste sa dopustili.

V prípade, že je registrácia úspešná, zobrazí sa informácia o prijatí stávky. Táto informácia obsahuje registračný kód stávky, overovací kód na uplatnenie výhry, dátumy žrebovaní ktorých sa stávka zúčastní a sumár detailov z bločku.

Registračný kód: Je to jedinečný kód, pod ktorým je Vami registrovaný bloček (stávka) prijatý do žrebovania. Tipos žrebuje z množiny týchto kódov a po validácii Finančnou správou označí vyžrebované kódy ako výherné.

Overovací kód: Je to jedinečný kód, ktorým disponuje iba hráč, ktorý registroval bloček do Národnej bločkovej lotérie. V prípade, že sa stávka stane výhernou, tento kód je nevyhnutne potrebný pre uplatnenie výhry.

 

Moje stávky

Zoznam Moje stávky obsahuje tri záložky, kde nájdete stávky do nasledujúceho žrebovania a všetky zadané stávky, ktoré sa žrebovania už zúčastnili:

 • Aktuálne stávky
 • Neaktuálne stávky
 • Archív stávok

Aktuálne stávky

V zozname sú zobrazené všetky stávky, ktoré sa zúčastnia nasledujúceho žrebovania spolu so stávkami, ktoré sa zúčastnili posledného žrebovania ale ešte u nich neprebehla validácia. V momente validácie sú stávky zúčastnené žrebovania presunuté do zoznamu Neaktuálne stávky.

Aktuálne stávky

Zoznam Aktuálne stávky obsahuje nasledujúce informácie:

 • Registračný kód
 • KP / DKP
 • Suma
 • Dátum a čas nákupu
 • Žrebovanie 1. šance - dátum žrebovania NBL, do ktorého je Vaša stávka zaradená
 • Žrebovanie 2. šance - dátum žrebovania NBL, do ktorého je Vaša stávka zaradená
 • Registrácia - dátum a čas registrácie stávky do systému

V prípade, že ste sa pri registrácii bločku dopustili chyby, môžete si daný bloček vyhľadať a funkciou Stornovať ho následne zrušiť. Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

V prípade že ste registrovali väčší počet bločkov, zoznam stávok môže byť zobrazený na viacerých stránkach.

 

Neaktuálne stávky

V zozname sú zobrazené všetky stávky, ktoré sa zúčastnili žrebovania po 16.9.2014 a nie sú aktuálne (t.j. okrem tých, ktoré sa zúčastnia nasledujúceho žrebovania spolu so stávkami, ktoré sa zúčastnili posledného žrebovania ale ešte u nich neprebehla validácia).

Neaktuálne stávky

Zobrazený zoznam je zhodný so zoznamom pre Aktuálne stávky. Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

Archív stávok

V zozname sú zobrazené všetky stávky od spustenia bločkovej lotérie do 16.9.2014. Zoznam je zhodný so zoznamon pre Aktuálne stávky. Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

Archív stávok

Zoznam Archív stávok obsahuje nasledujúce informácie:

 • Registračný kód
 • DKP
 • Suma
 • Dátum a čas nákupu
 • Žrebovanie 1.šance - dátum žrebovania 1.šance, do ktorého bola vaša stávka zaradená
 • Žrebovanie 2.šance - dátum žrebovania 2.šance, do ktorého bola vaša stávka zaradená
 • Registrácia - dátum a čas registrácie stávky do systému

Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

 

Moje výhry

Stávky zaregistrované pomocou webovej aplikácie nie je potrebné pracne overovať. Stačí kliknúť na Moje výhry a zobrazí sa informácia o prípadnej výške výhry.

Zoznam výherných stávok - bez výhry

V závislosti od výšky výhry Vám systém umožní Vyplatiť výhru na Vami zvolené číslo účtu. V prípade, že výhra presiahne sumu určenú herným plánom, systém po stlačení Čo mám robiť zobrazí detailnejšie informácie ako postupovať pri uplatnení výhry.

Zoznam Moje výhry obsahuje nasledujúce informácie:

 • Registračný kód
 • KP / DKP
 • Suma
 • Dátum a čas nákupu
 • Žrebovanie NBL
Funkcia Odoslať slúži na opätovné odoslanie potvrdenia o registrácii dokladu do Národnej bločkovej lotérie.

Výška výhry: Je suma výhry poprípade vecná cena.

Moje výhry

Po kliknutí na tlačidlo Vyplatiť sa zobrazí formulár na vyplatenie výhry. Registračný kód Vami zaregistrovaného výherného bločku je už vopred vpísaný. Je potrebné zadať Overovací kód, ktorý Vám prišiel e-mailom pri registrácii výherného bločku do Národnej bločkovej lotérie. Následne už stačí zadať číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktoré si želáte výhru poslať a kliknúť na tlačidlo Odoslať. Všetky polia sú povinné! Pri vypĺňaní vyššie uvedených údajov odporúčame používať funkciu Kopírovať / Vložiť.

 • Registračný kód
 • Overovací kód
 • Číslo účtu vo formáte IBAN

Vyplatenie

 

 

Overenie stávky bez prihlásenia

Stávky podané cez Internet nie je potrebné overovať. Ak budú vyžrebované ako výherné, nájdete ich po prihlásení v sekcii Administrácia > Moje výhry

Ak i napriek tomu máte potrebu overiť si Vaše stávky, môžete tak urobiť bez nutnosti prihlásenia kliknutím na Úvodná stránka > Overte si vašu stávku alebo Výhry a výhercovia > Overenie stávky.

 

Overenie stávky

Pre overenie stávky zadajte Registračný kód, ktorý sa nachádza na potvrdení o prijatí stávky. Prepíšte tento 13-miestny kód, opíšte bezpečnostný prvok z obrázka a kliknite na tlačidlo Overiť stávku.

Zobrazí sa odpoveď, z ktorej zistíte, či je vaša stávka výherná alebo nie je. V prípade, že overujete stávku, ktorá sa ešte nezúčastnila žrebovania, bude vám zobrazená príslušná informácia. V prípade preklepu pri zadávaní registračného kódu sa zobrazí informácia, že registračný kód stávky neexistuje.