Manipulačné poplatky

logo Tipos

TIPOS,národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
P.O.BOX 43
830 07 Bratislava
www.tipos.skOznámenie o výške manipulačných poplatkov

V súlade s čl. 5 ods. 6 Herného plánu lotérie pokladničných dokladov „Národná bločková lotéria“ Vám oznamujeme, že výška manipulačného poplatku pri registrácii pokladničného dokladu v zberniach on-line prostredníctvom terminálu je 0,20 eura.

V súlade s čl. 5 ods. 6 herného plánu lotérie pokladničných dokladov „Národná bločková lotéria“ Vám oznamujeme, že výška manipulačného poplatku za zaslanie osobitnej SMS za účasť v hre TRETIA ŠANCA je 0,35 eura.

Telekomunikačný poplatok za odoslanie osobitnej SMS a manipulačný poplatok podľa ods. 1 budú zúčtované hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb v zmysle aktuálneho cenníka mobilného operátora zverejneného na webovom sídle mobilného operátora. V prípade, ak hráč používa predplatenú formu poskytovania telekomunikačných služieb, bude mu telekomunikačný a manipulačný poplatok odrátaný z predplateného kreditu.PhDr. Ladislav Kriška, v.r.             
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.