NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 01.06.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.05.2015

Jackpot 7717,36 € vyhráva 5020M84I9Y8RY

Výhercovia 100 €

519EXHNS781XK51EY8S4WHY2AL507FX8IWHWY7D

52GXAFU7MW35S513YL2R1GRXYL50D0ER506388Y

51EY7LCLL6DH052GX8YSD1U69A520EEAML67U2S

5020PTXH7D9TY52GXBP5XLHDHH50XFA1F4N7R2H

50D0G7DWE2IYI5020R3RKTCS9A520EGHS317F4D

52BE54NY47AB752GXFPCPII43T519F11U0FB5BY

50XF8MYPNWFI550IFR0XD4B5KN5020H7XK5EN0H

51EYBDCYLNMNR50D0GCP9ER57T52GX8XK9MID0R

50IFSD5YL3L24525XI5N8TX4B15020KWL8M57PL

51SY1EHN4IFR950XFA3N7K4NK651EY9YTE7XFYY

52NDRK46A9G7N513YMHYUCTRYK5020H7DAK8LDR

50D0B865E765W50IFL3IMGFB0N50D0DP8G8SDDB

519F3E7YBTAGK51EY7L8C6F4AC50IFKX468WYLI

520EH0NNIPDIG51EY8RN640LX551SY1BBHF2KA5

52BE06D5AEYMF52NDRLY09WU7A52BDXMCRS83C8

50D09HIXBU1P252GX97SHND0SK50XFB49Y689IC

50R03EWEY8BGF51LEMKB4CBDEM50R04HF49HREM

5020MDDPUITWM50PYW4W707YPK51SY6BML6N86Y

52BE53XPDTI2G52BDWGM41GP6151SXXRYPFS0E0

51SXW7554T0CB50XFA19DNY94F52BE3SEK4Y14H

50XFDUMW3IRB35020I65NS109851LELBIRW2L1W

50D0B5B9L4NPC513YHMDLTT86L52BE1EUALLMND

513YU1WLGPRMC51EYBLUY8XATN5020PUKL79265

51LETUSK2661Y50D0DF6Y7LX6U513YHKT251GUU

52NDIF0YPT8YM52BDWB0E5KHX3513YIXNA2G8KU

50XFB48RU17S751LEMTFCP28BX51EYBK5A50F1Y

50PYYCWICBST750IFPWWYDMMWS52NDML8TDNU7W

52NDM0X8MC7MC51SY00KWE9TXP51SXYNESR50G1

50PYXDH4FEBH5525XRPDS29YNF525XMTU3NK4WY

51EYBKDW6RP5X51LEHRGGRR12X525XRCAH2G284

507G0L77B7IM0525XRCP0TNAUL52GX9CXB8MEWY

513YSP4C65RGW50R00M6PDNMS052GXADWAH0L8L

50IFTH57AA64A52NDM1CH476A551LESI9EN3BTS

51SXW0SYEC2GW

3600,79

Posledný Jackpot: 8288,29

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone