NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 17.12.2018.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 03.12.2018

Jackpot 7086,68 € vyhráva 50GPT6M4TII9K

Výhercovia 100 €

52F6CIYAYW2MK505R2W7LR64CE50N82XA5E7HEC

50GPU8K7223S850GPN4NI8SXY450N85BXKF4N8P

51D7CANULEUSG51R7368IM64CW50UPAFNN70B65

505R595U245HB505R2EXLG3AAB517P5CY13BTI0

51INMCEBCAU1250B8K6LEGWEGK50GPT6M4TII9K

50GPWNU05ANXX51XNHIDGIHGX450GPLS40TU8TL

51INY4UGKS1G4529N8KU201IWF50UPC6KTBAUBG

5008W8687RTBM51D7AS13PI923505R2K67RKM7I

5008WI5XCN4MY50UPCXSBB2B6B529N73NND6I5N

50N82XX9FNKXL50N807DA7WHS251R7791FFP0D7

51D7IP8AC82LH50N83064R0F3A50N86G4SSUFPC

517P3266W13PU50N884SB7WX0051INY6G0UTT5K

52F6B79U9E0SL517P35MYTXRP650UPD6UC17LD8

505R2SXMUGLMT52LMTSX0HY8TX50UPGXNKWKUWU

50N8813KN4BG850UPANHR5RBSP50N890XUE7TN9

52F6L8IR4UA2152LMML8DT0A9650UPG0T5RW6B1

5008W4G7Y5FUI50GPST2AI4LY151XNHHFBBC5ML

50N86W1KEB2K4717P83UKP2S8S51INY961LTKRS

529N0YYXYYR4550N8895SLPUA450N830H75MH6P

51R7734440GIY50B8HMGP9IFYX517P1IMLBN7N9

51INU4SR0CP8E52F6INNI21R0U52F6L1AP5YMEY

51D7FG09W6G9B51D7HF3KLKGL751R7941SC5MHR

52F6B6UMT9AAT50GPW9XAFNM9C5246MDSA0FA1U

51XNAPDTSTNP650GPN8K90NTCT5127SUXLM5FKE

51D7G5KIU9IKF52LMMDH5LTAGR50GPPM5M8BDUE

50N86CABSTX9E505R2RUFSMSKH50UPKP97N9H2F

50GPWHMN9KNBS51XNKT3T6Y3ED51R75IHD9848F

50GPSWYCB92G450GPM1W7EEKAE5127U9ESSPDT8

51D7DKKD985WU51D7KXXY252I950UPFT4NA6DTB

5008PBY1U74K3517P1T0HXASC650UPAG286X89D

52LMRBLF6DPDG5246R3WR7P0N85127N4C94E2LY

50N87YEKKPT4E505R5C5G4IC6B51XNHEEAFP99U

51D7ALYS1BHKP517P0604BPDCD50B8AFCGMWXN5

50B8BLWLR98GP

2720,07

Posledný Jackpot: 6864,26

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone