NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 06.03.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 20.02.2017

Jackpot 6874,84 € vyhráva 5144TLYDM8WBB

Výhercovia 100 €

50R548US6RAW851LKPT1WX1UNK51LKTHFB282HL

5263R49HBU1U0519LB5URNFNNA52NIT0C7S9HYW

52H3CN3BF0K7N5144T8TYPY4I651450HGND3HT9

5144NR9YAYFT951T4213EN5BXW52NIR8647HYKD

52BKA7RBTBYCX50XLES3PHM9T250XLDPHSHT06G

50XLC8CUUWYL552H3G54A9F3D25025N723KTUH4

50XLD1I45351D50R5B0I7RP5RP5263YGP41AH1I

507M4AGKR9TGC72NIP8303S6B25263TWG25RP12

5144THEWX8PXA50260AWI1MGEL50ILYDH1IX132

5144R07XCD74352NK0Y4554P4U519L5PKRN6FKI

519L4BPYN1CHS50XLL2P994XYN50ILY9SE2TLTW

51LL12983SK3551F4F1XGEEEGF52H3K13E5USFM

52BKA2SBH4SGX52H3CMELTHLWM519L5YC4TUST9

50R55WEYC6YSP5144Y9WYAA51Y50D5L2814DLX6

51F4EU139WEF850ILY9E5SPFWP50D5C967EC72C

52BK6AXWRYYE5519L9PP5HIRGA70D5EHHPIFDYA

51F4CCAKG30D752NISRSNNUHIX519L8408URFAX

52BK6E7ICXI9N52BK2HWB3BBW25025N9TI3AHPE

51LKSGPYXYG5R50XLDELN67XXA51LKYME8W48U5

52H3CRBKN9IPA52NIXTXD3Y2GL50ILS37YY7N5Y

51LKYCA0CS733520KF580FL0MU51F4C9PMSF8DR

51F4CNFXUT4PL507M9H2S3W6D552BK67IUX8RGN

52H3MU75Y2EL350D5BYXN5DG1252H3MXHA6UI7P

52NINXWD6BM0L51T43IFCXMFDE7144PX4FIPWNC

52BK3PNHEGL5N50D5EFHYF35SM5263P1TA3SDEA

5144S88NT1I3T507M1WP07XKBP5025P9RMAR2XR

50ILT560DAH8152H3GPUPF37CA5144S12K1RBAX

52BK27I53YUKA52H3GX0PER2AS51LKS54K39C9C

707M2YDU61HCF519L3FY2T16I952H3MM270GPH8

707M1H74YFH4T50XLG73T2T19D52BK60361I4YL

520KMS0XRRMMF520KCN0GB1P7750D5IF7I44B00

520KGGEYR73PY519L4SD0IYKCT50IM0CEB520C4

5025WUKACDMPW52BKA6CGWKANA51F4GC6PWRNU3

50D5D915SLYSC

2682,45

Posledný Jackpot: 7035,33

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone