NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 25.03.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.03.2019

Jackpot 6992,41 € vyhráva 50HLF2X3S19EC

Výhercovia 100 €

50HLHYN3UT79952AIN68A7636651348WI6ARF35

51S3KNKNRCYGA52G30PCRE698U52G31SIH5E009

5253H6B4IXBI9518KWKIF060G150HLF2X3S19EC

50C57FWSNAPYH50C524EEAYGKA52MIH33TDF657

5253DDEKY36U550C54XYAUGGFA5134A96KRM5P2

5134FFWGKXPHD50P4MXPYB0BCC506LSC7AX0U5R

51YK8339UA1RN51YK6M83HN5NU51KKD74B302R1

52G35LI520RGD5253DGD3N2IS151KKCURUAG0RR

506LKXT1UUM9N5015HKX2N429I51E3YR7YBEH4T

50P4P71MA5WDU50158M5YC1SUI50P4K4NKENPNG

52AIM32CPAX2I52MIDDN4TLA9R52AIKTFTI48CM

518KN6L40I62N51KKH4YDGRLB95253DFHGR7S0A

51S3WK3PNWWCS50HLF347MI6DD52G35BYYAAMFX

525394FCC7X3A72MI9GC539WFS51S3U3MAAWFH3

52MIAS04U6P3F518KK5H8X36KN518KSYB43X3RE

50C52DY9F367Y506LNRL476BCC51E46MA40YBI6

518KWKUEBKS9K72AITCEP8G6DF50C55YGDFAEPT

51S3PIDYUY43F50C57940DNDAP50P4LMFL33KA1

50HL8MES99CCB52G35FDC116W451S3PIPCP3FL3

51S3SSA8KIICB50C57MH09CHK15253D2BNGG2UH

506LNU4SPRW6W50C50X0AW9TN3518KKKKNAIX32

506LNY1B4M82C52MI99H49XX3N51S3KKIA6I86U

50HLCWTYH965W52MIC3MI9CEEC5253H3K3MTUCA

506LUXIH4RMEP506LMK6FG27H450WL7BBUIHI5S

506LIY1WPXUFR52AIKW6LWIPR652AIUKTAT1AF8

51S3NB1K9S2H950HL9WUW4WF1E51KKC353YLWTH

52AIT59PL5X6R5015HRCC0T63A72G3714NFP2DF

52MI9T2SN6IAN52AIPCBHMUDIE52G35PUHG9LS3

5253H9NYLNMSM518KP2PYN7H3M518KW9KDRBMRT

50C4X9MWL1IS951E4692X2I83Y51YK5MMP7K9B3

50P4NS3HII9LS50P4TXFX372HT51KKADE36B0DC

506LTUFTXSK0L50P4LIDLX8LCP50WL7P7890M10

51S3PEXFP9UI850P4P4FTKDXHF70WL0YLB7968C

51S3PN06C4L9F

3778,39

Posledný Jackpot: 6992,41

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone