NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 17.12.2018.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 10.12.2018

Jackpot 6864,26 € vyhráva 5008RN784YBIK

Výhercovia 100 €

50B8845W4DU3P5127BY1X1M56Y50B8E3DNA1IIH

5008RG1Y7KMFN50GPBY5TN3NT052LMHUXTP3MFM

5127IIE4DHNW7517NN8AF9B3BM50B819ST2I33S

5127H3T04C8BD52F6F8EISWI06505PWIXF4AF0S

51XN226X3S66W505PUB6YDHL7S517NY0TTP3M9S

50UP0DYA1G2MU5008BSNANDCR950GPI21YDAW7H

50B86K3PGK12550N7M3C6RNFD671R6UIPMFTDSN

51R6MFHFDBS1B50B880MBS3INP50N7WHTYXL1XX

505PT2MTP120E505PSKXTS6E3351INIMWDA50LE

5127I87BG72SX50GPICY59EDD55246L8MNEP6TI

50UP6PGSCSX7D51XN9KFBI965R72LMIU23UYEUR

5127B0WNLPHEY71R74CSNUBD5R529MXEY3C365M

505PU06P6RS7750GPAKLRKI3005246S6WBYUTD7

517P45P8H5B1U50B851RBX6UUX5246C9HL1AFNR

51R6X60CGY8EL5008RN784YBIK529MX8TPSXXU3

50UP6X0086DI1505PMU14LRS3751INKXSKD5LS8

51INC4DF3D1BD50UP1D4R5XN775008GYGHH11FT

517NY5FNWS5IB529MNWAIXDU7H51D70BIW5W8UH

5246HKMKK0N9C51INSBDA1NI9D50B81FXN1UX9A

5127FX78RC1N850GPKCB6XMH2S5008AFMLL36HR

52LMB9A5BDPYI50N7N3X9YHUTK5246G83K39YIS

50N7T78PKL5UH50UP1UELF7NU151XN5PS8CBR5L

51R6MFUH6F4K351D70IH4IPK1N5246S34T5SG8K

51XN78LLRR35850GPH1BH196EG5008AEEE9NDW4

50N842HY0M0G050UP1U7L2KSRE50N7LXXYUCCIU

51D7737I7T9P25127S2R8LPYRM5127H2RPC7LB2

5246IIUXMKTDL51XN0IFWP7WFU529MUWK573MM2

51INL2GD9IDPM5246FYRRC8BNS52LMIXRXXNGKY

50GPFF76YACIG52F65Y1L0K9ER5127AG8PB5RWI

529MYRS8AKBPU51R6NPA0PR2P350GPAPNFLFUL6

52LMB7G37DF1650N7NC3C0A8TX5127KATY6DS3U

5246G65FHGGS451D76NE2IM7E851INC8SMBSX1U

51INHCII3LLTF51D75L8GA26HL5246INB6PWF5M

5246L41S38P4R

3620,10

Posledný Jackpot: 6864,26

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone