NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 03.07.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 26.06.2017

Jackpot 6668,36 € vyhráva 519SDCAP299ID

Výhercovia 100 €

52H8W4EMICNK852BRDS33GBPYL52NR23RF0F0C3

51F9PH6U12RMT50DB59ITCW2MK50IT85I4N5AMD

52698AHT6WNGK520RR0I2I94BS50IT2GI8PSE67

52H8YN5AU6X3T520RWWIXN96AN507TSM2Y7XUDB

514A1T0X9T6XT50RASTTGDK0S072H8YB9WFIY1T

51F9PH1IGCN0752NRGF5PLYSPA51FA5K6PBPTYK

50DAP5322K146502BFDEKG7PGG50DAMXK2MSHIC

520RPPCRFPX53520RYBUXA4YA05269G98N0STH2

1117006105318519SDCAP299ID50XSU99DEKF6L

507TBGP847DPX51FA0DPFXAFIW507TT0NAECYBC

51T9M0L1TXDNX51F9UDK8N9U9X50RAD7UFTI95S

514A9MD3TML5252NR76W9CBI1X52NR7CTWE5XPD

50RASTC0BKTSC51T9DER0SS3WE50IT2I60I8PIK

507TLKFH0F82A52BRHAG9216XP51F9PTL2MC5C8

52H8XF7319GIE519ST9D6WPEAN514A6NCG27TSG

51F9Y50ITUET450XSXY9EKPM6I50IT6E1ML93BK

520S5NHMH1GGL50DAY05IAF0SA51T9TEC2R3ST3

52BRL5C5LDFCK52H8X0T60S9D3507TSU3DNYKXM

52H910WEE9YFF52BRL4R0DHT3A50IT1M8MHYYRC

50IT7L6DCWKGF502B6FWIBXWCR52NRA3NI9UCUH

71T9T62C599EH51LS360KKE91D50DAY3X1S3598

50XSWG1SKWU6R514A1UPMXFSUL51F9UKHYN104R

52H90I7MMCXCE520S0SK6SS68Y520RR2ME1FK8M

519SH79X24N5M50XSPGPLMM2D0519SDHBUI0K5S

50DB07E2RHLXT50RAKLY8YBNT650ITAADXL56T0

52H8P1YD48CI251T9BX1ASB24S50XT0E1FL5R4S

51T9TE32SN2XN50XSPI3NI7BGU50XT03628MES8

519SKTW3226NU52NR8NXB0GRU351T9DDHGP7A15

50IT7PXRBC5A951F9PT1BGXLNY520RR0603PFN4

51F9UDL3FP81K502BFMDMRP510519SD8APXP65E

50DAUCHFLWSCS52H8X28I029A052NR1XWU61C8S

5269B32519R4052NRA1C00MUC252BRDXI5TTX9A

52NR8PC8ABC6651LS71CF7LBDT514A2RFM3DXTL

52699SXK15N7G

4051,67

Posledný Jackpot: 6668,36

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone