NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 27.02.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 13.02.2017

Jackpot 6628,13 € vyhráva 50XLTCRP5MT66

Výhercovia 100 €

5264546RMWHFL50XLRY0HF883W50D602U9A5HRC

519LGDT68NWW550D5RWHHGNFPU51453AGTNKR9T

52NIWCIS3UXHN52NKA9BLMRAM352643TBF44MN3

50IM9IF4X6X9750XLTFUTFRRKP52BKCLTT1G8AC

507MKEA7CP31Y50265CUBF97IG52H3YHUA9PRLB

50R56WYRNPH4E50XM0GLCF252P50D5NL5LLS15D

51F4SGMSDMTUH52BK7LWI4WRAC51F4NPKGWCHH0

51T4F1B790HRT50D5T3BUYTPK751F4NNX6992AB

52BK7KWMIH4ST51LL4L1RU4RG252BKGNEKHWK0X

50ILUIFHGRR2L51T4F1G857P2752644UW8DBFDK

50R5DNFBR4LS250264265IFHPU50XLY81SI9P01

52BKGMCM4BC5051453DFK838IH5264BGHIS3NFA

5264A23TGKL1T5144UX31DFAYI50IM1KB1X4FGU

50D60FMRGR1I652BKGI2S13WYW520KI0A7CPD7G

51LL9AB56R0L850R56S3ENDFW750XLTIT2K7TYS

72NIW98XIB2P951F4TCD284UXE52NKBMB4YE9H4

50XLTCRP5MT6650D5TEUBGTD5850IM4CICG6PNA

50IM360BREA6B50262T2DSK6LF52NK3WGBN1EC3

51454PLA4MAXB51LL3KX6LXRI4507MM43RNBAI6

519L74UR3LM2152NKA7UNLUR0550R5C6XDCEBHD

520KYR8738ANS51LL1U2R45N8150IM1NCAD2WAT

52H3RGABAW7SG51F4TTNK0HLTN520L0NK9701LI

50XLPAPR1E4RM51T47AWFE5I3X52BKLE0XTY82D

51T4LEU8B84M152NK2P8B11X20519LG7CTN97AP

52646D32N629M50R56TT1FBAA7520KHTB9EIRLB

520KTX3GIAEGK519LDG5FMFXUY50D5T2PXRTDFI

507M6WMSMYDNR51T479U02RXU350XLNHYF4HXKY

51451RKM5C90U5025UL6PBF21850IM44IGLF0F5

50261ERC2SUPG51T4LFHCGYKCT50XLTGD9WTK20

50R5G0BDIWAAM519LEUC2LM0N552BKGGTM1C8H7

52644SIKDAM8250D5TB1KP3WD07264BCFXGW5DY

5026A5FAM42B850IMAHIL4E02E52BKGPP8EHII7

50R56TN189Y9K51T4DY56B6AC151LLB896YGX6N

502694E2FLCRG

2314,27

Posledný Jackpot: 6874,84

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone