NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 21.01.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 14.01.2019

Jackpot 5870,57 € vyhráva 51XLSBB0YYF1L

Výhercovia 100 €

50N65B6H976SD50UMRR0CLXDL752LL9UBD19KNU

52LLA2E9GTCS051D5YFT57LLWE50GMT65RPI6SG

50UMY19IT7F6C500709FS43S9750UMRYGTANGAK

51XLY918TN6BT512697U4T1IPM5125T03X4E43M

51IM891BE18TB51R55TL9MAYB550B6N5P82C1FP

50N6EH3XK48YE50B6FFGDHKURI50GN2SEKM5S5S

51XLNGBSTIN4N50073SPT8178U505NADDS1AGXL

51D5NMNP3521W52LLA5SACMDGT5125T3A5P540K

52F4RCLRT74W5529L67Y90IKES5125T4P1UM24E

529LF5BW1522P51D5YC7C3PMKS717MATUR9X9AC

50GN3YAXIDF5871IM8DW6963U352F4MRNXRRC41

517MDKM8ACEX050B6WX80W7X78529LK48DLXN1K

50N6EHF10GY64505NEBCANPBR950N656292WTY1

52F4SLH6W9TR751D5N0BX4S45S50GMT39XEM1R9

52LL0MKDWITUX52LKTFGLH1WLD505ND58L5SST4

51XLS8K30FRWI505N5HT7G5TTW50N6AKW34EBR1

51D5NGNGUEFKR51XLR1EEMHP8C51D5M9DU4Y6DA

517MEH5E4ET70517MEU38U67U051XLX5RH3WKGP

50GMT6SIA03T251D5FW5K00BKA517M5WIBSFYY7

529L5XWKCBESK517M5U53XL73751IM1X9IGH9CG

51D5NMGTT787G51269DRTPM92U50GN09YYX51PD

52F4SL2YKKMFD51XLG9D59PKDN52F4P2YRUDUNP

51269FK0SI9GM50070D3TE90SW52LL8UA5G5D7K

50GMT38TEFICK50GN851SX3MET50UMY2PY94X6N

51D5M9H0D8YYR517MAW19DUCK15244TD5M8M11X

517MC4RM35IB351D5S3G5PRY5F52LL3IENUYAC8

50GMT7FA58X7R50B6FYDP7GYM6517MC18YFCFYL

517MEMWE0GIHL5244TNC5W6DKL505NKLLPB2FP3

50UMPPSWU64XK50UMRTX4H5B7I50077PNWXM3IB

50B6WLASIECLK52F4X4HLC6MKD5006T0SMPPTXH

50UMWU0EICRB852F4YHSK8YXKB70GN3TWRG32FL

51R55TXY4F2ER529LCKIN8M6BG52F4P2R5R8APK

52LL0RMD218UD529L5YILKTUU952F4GHRLSR847

50B6N4IFWE08N

5352,54

Posledný Jackpot: 5870,57

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone