NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 06.07.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 29.06.2015

Jackpot 7868,32 € vyhráva 513WXE59HEH5I

Výhercovia 100 €

52BC4BTUSY7ML50PX79D3F3RMN50XDCT1TR450A

50XDTY39P5XEC50IDWSSTM01BK519DBPHWWUWNG

51EWLCEC1T0XY51SW43AP5EHUP51EWE56MCRILM

501Y0I4BX2CD050PX8RL4RXAAP50CXDHHLSBX7T

50CXDS4U2D8G172NC1E7NSB29E525URXDBR2NE6

513WWFML3G9UE51LCXL6K27LFK52GUI459CMGY8

50CXC9DRTU7DW50IE0WC1KE741501XW26Y4LWXF

50CXTXSP1BMX852BC809RTDN3550PX8DM0HC1PP

50PXG872761GI52BC9458A4NAM52GUKFLTNG6LN

51EWE2C10U5FC50PXGLW4A2P9S51LCXTXK35PXN

51SW3LP73Y8EH519D3S7LX8W9352NC0FMIIES3I

51EWN08M2LW5K52GUDCB57IB88513X6E2K8LPP1

51EWN0TB0EFS9519DGX1KDCU2250CXC7I0CXR1G

501XNIBTKYHFB525UY4030T5WI50XDMIY0NEMM2

52GUEEIDTBF2P520CIBHRD7P3550XDL6WCRR18H

513WR7MPMPN7L50PX7H1XN3XCK50XDE1RP3K0C6

507E1XDSGF8Y250CXDRXDSFYUN50XDHKP2PYTE3

50CXL89C57K3151EWU4PYT43CM501XR2GMYMGD6

50IDYGTW4737M52GUKW0DHKRPP51SW9A1ENM8NS

50XDL69LF0GR4501Y6082AS5KY520CEB5MCY6BU

50IDNTUH8A753519D7KC088I6I50CXDL0CYU3FM

52BCAGTHUEU8550PXGA73H9GSR50PXA38F5Y8EI

71LD1ARSYU8TM50CXMAGXHU4SM507E8AGBGSTH8

52GUUC40UBMG851EWE6SRWYG1352NBPIDTIYH1T

50PX28NMNB8YG50PXGD2DDI3T371LD13URFNASG

52BCH6X53LTFI525W6HNS7CT37519D3S12DA2T5

52GUU903BB7GL52BC7WLR3K4UN501Y5T0FHH9LG

52GUELG46273P501XR2MF7P76U513X69RC052IE

501XPWKSA34FC50CXM9CM1KPIA50XDE551PXK8D

507EA2PLE983R51LCXH54P0CAY507EG3FEDDC7N

501XR07UPIUG250PX7EC63YSW650IE0TKB8276R

52GUEF2PG6PER52GUI5SB78EWC50PX3PTWNF6F7

50IDRCS6E76FK50IDNRLPP2Y0A52NBS58W100BU

525UWA1C0HS6I

5014,13

Posledný Jackpot: 7868,32

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone