NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 25.06.2018.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.06.2018

Jackpot 6633,49 € vyhráva 50050ABDI6A07

Výhercovia 100 €

517KHKCBKDIS0512438B0H00B051R3CN3PENYS4

50052LKRCI5XX51D3NCBB0PPKG50N4D2NWCKGW2

50052SMHSMPE951246UNX0R7KH517KHLL0E2670

51XIMCX8XIYTE50B4TBBGU6KS451XIPXYBLHTMX

50B4UKWULS3CX52437I359YH4751248B8F14MN5

52F2YPUBBECHN517KHLDBPHHBF72438P4D5WT9T

50N4IMCU6E0TW50UKY9UP4PI0Y5243A0L1L46WB

529IDKE574L1B529IE4L3RG0FG52438LSMSW169

517KGC3L47RSE50UKUCWWI2TLN52F2W7M352ITF

50GL1IFCMM5ID51R3BCB8501LR52433I6L5RULG

50N4DKK5YPGL151D3X7U3EX46X52F2XCRS72BTN

529IDTDHY2NIW51D3TGMD0I45W51IK1UG80EDRH

51R3ATTM9PW1G52LI8I73U3D0D50GL1YEMMD4PD

505LGTP9G9AP951R3AX625CDYX51IK0TXKYT8SD

50B4LYDM13FXE50B4M1IX31CKR5005933AK8B3Y

529IE47LIFW8650UKPPDRYUNS050N4IBAAH6HIA

52433BAIPM50L505LGTAB3EIF251D3UXY4AN0W9

50056T93310W251D3LT8CNR4YU505LIH9Y1058A

529IE2BY20TXH529IHWP98TRCH51R3IPDK2ISET

51D3MA7BY03NC51IK7BDT8F01K517KDNK1NXI2L

50N4G2G2C5YS0500507DX9RS8C517KL0Y664A2A

50N4APAG5F3IU500530WN67X9G51D3UMKSYULKD

50UKU8IFC9G3351D3PX21HR2C7500532BWBB3T9

52F2P5PLWE1G0729IB30B6ERLD517KL105LP2P4

50051LDY29XL951IK63ICLY7S652F2YRWCLN3TS

50GL1MRIN8DNM51R3B0HS7D0UD50B4WPUSYC9RG

51R3DTGWEAWHN517KKL627H85H50N4AT04LAM6F

529IE420BUILM51IK6454B7PA2505LFWCAAXMMB

51IK0YFLKK18A51XIRB3HDA20X729IGBT5F7E1P

50B4PK6B5CLA451R3HN4BINES3505LC193EBYRH

50B4N27L4MYE352LI7FE31XWUX50B4SXFF0GDBR

50B4UMXG4FR3A505LFU8TE1BEB500591HYKLY58

529ICKFSBPAIE529IE3AMU3EX150UKTI7FIS2M2

50UKWSLWTXDF2

4596,22

Posledný Jackpot: 6633,49

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone