NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 09.03.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 02.03.2015

Jackpot 8928,84 € vyhráva 50I83MU62G9IG

Výhercovia 100 €

50X7SYNUTKS2D50PPMWWT6SD27501R2928XKRCB

52070ER154D1650CPR9KRB3P9N52GN0PCDKTN1F

50PPEBIA8KDGC5078K8UMUH1YK51ENT91TY74I3

50X7T1B8I3I9H51L787CNL6DEI51L7481X4BKPE

513P427E5T7MW50X7SXXW5T7PM51L744PYNY7NN

51SNDBKD9KRWA51L7BRUCGKH8F5206RXYW9B4IG

5078LD19CTGY8525N4BLU5WW2E52N6BABW2DS4G

5078FI2176A8R51ENT9XX6HB6352B6DIIAE8PKC

5078EARCLWHSH51ENSWRF54GNG50I8AE3RPA97A

52GMPR8UK2NN651L7AXL9N2X5451L73Y5HIPTC7

50CPRK3FA4U915197LW69ET1DP501RB8XY4WSKU

513P52KLI5CEH51L77WL4SI23R5078E9L1S6KIN

5197FUY3CMS605197D9A0M204X50I8BCX77GBFE

51ENWRHE0C35X50CPT012D4YR950I8582UC7BIB

50PPN41286FIK50CPP44K52FE950I8BGHF0IA75

50X7PDWD7MM1K513P2L4N17N8U5206PS9UFTEEG

501RA0C43W1KG513PBYFEX678X50CPXSNWY67K4

52B6ISBNLEW1D5206S3ATUHAT051L75GYG0G5UW

52N6B7Y7UGR8K50CPSXSFYRGXY513PBYKEIG94A

5206WN0KGIWF752B6ENDLTBRUN513P5HNW8GUPM

50I8A9FYXU4SL5197D1T3CTN9952N65X1ADB262

50CR119CHX0AS52N631T7UWH97525NBY75HUG7B

51ENWWTGI2PPU50PPFI715EIHL513P2SBYD1C0K

5197KIG7PRS3U52B6NCTIF82R852B6NERMDI3WG

501R3TD9EK3LP513P5GKGUWKFM513PBNBXBMWYE

50PPK7K27S09451ENXR5R8G1X352071RD6X5RRL

50X7P4SKELCRT52GMPPXRME8GH50X7WMAICY2G0

52B6G2TGXLT82513P8TF98CR1A52B6DM0Y3X7FI

525N32U8XP1BI50CPNXGCYPGP650PPFF40RA2BR

50CPWDGY8PR0S50CPSHT6CXSSD50I859GMT61R8

501R7N4PTH2AC5078CXUDWM9YG525N9IME28IK6

501R4YFFHEXR452N65K5KACNEU501R7BFEX07MI

525N9KSNI5CS15206RTPTFFPCY525N5UACAG9HC

50PPN0LE71E7L

5774,44

Posledný Jackpot: 8928,84

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone