NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 06.07.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 22.06.2015

Jackpot 7946,29 € vyhráva 52NC4ALN7B4Y8

Výhercovia 100 €

513X52LKKRHYG52GUPNKYKKTGL51LD58NK7YM5K

50CXSIR30IPRG519DDGWKYS4MI50IE51CYIC9SY

50XDSD6RMKAE350CXSFDLWBCUS50IE4SCD37WKC

513X52D82UW0I519DI3S4KM0RC51EWXGLCE2H5I

52GUT4PP8H21851LD3MCPCL657519DFFF73LTM2

51EX16XUKN313507EHB5RRCPP6513XB6MUSR8MT

525W5A3BENYYS50PXML2K04AEI501YB2K9Y1W5T

50PXHIPSCS11T50XE15531RRLY52NC4E1H9I616

525W2MT9C7TB451LD56H5ADLU450IE29LB0035R

513XABPDRXNNH520D1A2060HKN507EC3YM6MUYM

50PXMS1MKXP0M52NC5LDD085GC51LD518ECN6DH

507EF2U70BX9G513X238R58EI0501Y8G0DSIM62

52GW1DGMXTCWP525WBMMH1WPU851LD95IM34K5A

52NC2TY4B38B150PXK47Y6CK3M51SWLK277LPAU

50IEB18B7F2A550PXK112350H952NC5D6SHPS27

50IEBCA2PM08652GUWK0FKHHUG501Y3EPN80992

50IE4WCBH2X0T501YAYWTMG7WR51SWFKW3N55FY

50XDSC1K1UIWH50PXIUP5C0FW8507EL9SU3I56E

50CXW2AXW03EL51LD55G8NG76250PXF2283PM7U

519DLL73TYC0M520CSSSW9G15N513X2LWMTN9E1

513X3DY2HMWTP519DCWEDND7TS51SWK88FR1W0S

51SWE3PSUK5AN50CXR6X9LE87G52GURPNMAXMGC

50CXS7BWDENEX519DK7E5TR82L52BCKG8R69US9

501Y9UD8PFTKK52BCKRD3BUX7X50PXF874502A6

52GUPR01GC9LB513XBB462KX47501Y8CANWFHSR

51EWPD8MT9T2L50XE0X8HY95N050PXFD7LWCBHY

51EWPAMAM13ID51LDA15YE1IC150IE4PRESXERC

52BCI5UMR0UBM52GUT8TG3A0FS513X3UAXA57C0

507EL448GLCY050CXUUMP2WRTM50IE4RBDGUNPU

52GW1CXYTSBGS50PXF8GNT9T4U52BCKEKHM1TX3

50CXSKC16NDHA507EIRW6CC5SE50CXS6NC0LKH5

50PXHFBWIKNCI501Y4N1GMBWCH513X2809CF58B

51LDBB9IALY3050IE8PPU121CE50XDRE0M1ME2C

52BCED6M46KYM

3717,84

Posledný Jackpot: 7868,32

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone