NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V UTOROK 02.05.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.04.2017

Jackpot 6887,72 € vyhráva 52617KE7LKU5H

Výhercovia 100 €

52BGYWR60FA1F5261CHPEUP58U507INK032X8TX

50IIEWYHYXR1E52BGI3EMAYPXC507IS3M24WXN5

50D3AUCHX6TTD5261LHR4UXTRE52617PSC3ND37

52NGLRD92XWBE70IICCPFIARYH51F2AY1LW5EY9

51LHCK09AH81A51T1P0KDYCMI950IIM4HTP4IBN

5261K7U3BIF4E51F268GAW2DKB50XI45X250BUM

50IIKN87TUNLR5142EHCN7MCH151T1XBCX740I8

5261LRPWR8F5951T21057KSD2L51F22693XAE70

70D3AX3N7A60T5023EM9ANXPPR51LHMRIKUKXE1

70D348GHPY28351F28UHYNXEMG52617HC0BSW65

520GW7256165N5023KLYTXK55T50D34793S59HB

52H1A6DGU0TGL5142C5F8YGAB55261GX0G2YPNM

507IYC50EHXK250R2Y71FXFC9U51F29R3TK4S3L

50IIC890YXGKG507INLU5WCX4A5261LBT6B04GH

52617KE7LKU5H50IIG2X6CNDK550IIG3EN07RNW

520H6FRT4YKTB50IIMEMPI584W519HNMTUFXLMG

52BGP7I86A65450IIETTTC9E58520H54ML2PL5I

50R30BMXH7DFK50IIG9X6W20EF51T1TYNGY8D06

50D35FNNHF2RM52NGGU83PY45K50R2TC2CU6G7S

5023IBYMR9YLP519I0T67355MA507K0PRT7N4GE

520H4UM5EFXNE52H12MMG4EKEA52BGP6BFA6RWE

51F1W80MW6XMN52BGU81D2SBPY520H6ES1GFR8I

52BGXE44I6C8T507ITGBPCP6YP50XIB56NH7KXK

70R2NMTPPKMR05142F6PGMCDHY51LHEMYHBW23R

50IIIT9A3SKET52BGI3D6L8PDS520HA5IT7BP0M

519HHRH3XDL0751F224E4M8NE950D3AM5L0M8RN

51LHMRR9MIDFU520H8U48GE6YR51F24P9756EU5

50IICB2GIUUDL5023IE4F67BD051LHFBMSXRX5F

507K04XEL431N52BH107956F3H51T20S53MXCA9

507K0AFSXKEHT51F2A69GP33XL51LHK1TY5LUEP

51T1P6T60I9TL50XHUM8XM0L7050IIIWIP3BN5X

7142F6DGMB3PY50236LWPIUCCR5142GBDADHL6D

50II78HAEDIKI5142F0NPSL2F752BGU8149G4Y7

520H8YCKP6RN4

2575,66

Posledný Jackpot: 6538,37

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone