NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 05.10.2020.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 28.09.2020

Výhra v prvom poradíVyhráva
10000,00 € 51HFKLFXTPGUH

Výhercovia 100 €

516FU6EGA6ENT52KENLF85FTDW522YM2F1H7UD7

522YG04T4DMA750TGAART115N551HFH6ECNA9W6

51WF5A48GFYNB50TG3NWNAX04752KEMECR4BYS3

50A1A6GTS3PHP52KEETCD60C93516FYW4PT81R4

522YN91ADWMDU52DY708RY94MB51WF97HMAUH5C

516FRF9L1MY7G528F1SEED41G3522YD9Y45P6KU

51NYY1YBYPCT75110MP3XC7XX5516FUBUTRT5BL

522YFSARWII8G5110D0G7G8TK151HFN9L33PPGN

51HFKLFXTPGUH50FGLNLUA0KKS504GU16L8P9IA

522YHBWNWF75452KEHE18U5KCK546WI5HRCB5ND

51WF4870G7ERU50TG8X8HBAGRX528EUSBCMEW5D

546WP8E61GI7E546WGP0HAYKRM3110K3IG8SHN1

52DY5MNE3MK2B50FGGNX4E0680504GYI0H4WYDR

50M104UBBRDFR5110FKPH5DBEP5110CWMKAFY14

52RXTBPPWUCUF50A16BIED15I4516G06P683B4T

546WHRTM43HG752KEDL7C1FE3050TG41BG627UI

51WF93STSETLG52KEM6ACWCSX8528F0GX9HEU7B

52RY0GH2KTKC5504GRG110549G516FXYLS2S3IT

50M112PC0HUI052KELYMPK6A8F52DY5MDXD0FS4

50A163LPX9T0D51NYUGN5YX9AY52KEHEKAGH71L

51NYT401346FT528EPSMMGBPPG546WMPEMFHDA9

52RXW1AMHA5MX52DY77I5H1AHT51NYUDAT67KA8

50A1529PXRE5B50FGE73GSL5WF50FGLHX5SFU9H

51WF9K8TAYNE650TGA2N2FAL5G504GRD08AX58H

528EYE3MFWL67546WFCURR2M78504GYIKXYXGKH

50A166UNS3CAP51HFKFM9AS23E50M0U2HGH1IGW

52DY9SCDPYPAI50TGAE6YGHSFR50M0RK2BFFF3C

504GREWFXANKW50TG6ML07LT9N52DY39BRLB590

50A12GAWCPNN951WFAFMPNRPLN516FUFSWP79DM

51WF6IB0H9FN2528ETEY2KF4C552RXS4GA94F0D

50M0T38F2SHFE522YHDWP1WT635110EA8F6T080

51NYY7E7XH2SF52DYB4CH7YNNU52RY0GH4C661T

52DYAY35795W1504GP7PPFU10E52KEDK7P3FL39

51WFASD9ACD7K

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

Číslo KP/DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 88820203011401093 31.1.2020 10:23 100,00