NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 03.10.2016.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 26.09.2016

Jackpot 6717,51 € vyhráva 51FM11RCHK0Y5

Výhercovia 100 €

526LRP4BEN8Y352P4KER8AMA3152P4H4YW724MT

71TLYPKSBL5B452P4T4SIA4AEC514MR0G7NS83N

51TM5836K07FM508746RY0AFMP502NARU88GFHB

514MHKYBIAC5751FM62A83BFEU50K6B7CRDMLRI

50K6B5C4BWPEH5086WSK5RAGF952C4W8F4N01W3

502NB4WN0HPPP52C4N7U9RMRX0514MSE0F7F77D

50DN8E91LGLRA52HL9A24M18G051FM11RCHK0Y5

5086TI5GFI1R1508737EF04ITT51TLMYWEAA73Y

52P4IC5NE6BK652P4LR17GH4IN51A5MFR7GE3R5

52HL18EDGF7GN51FM64NSX4TA170RN4FLESH4L6

52C4N534NDCDD51FM9X2Y4MMTG51FME1W2HM9BP

51A652IWG0N0C50K6R8YXYLW8L51M5LCG1SLP42

50DNER5PDUSGC521512T18G35I526LRCDLII9CU

52HL9EICASHK2502NIYPCFDSWA52HLFFD7M1ND5

50RMUXPPM6BAL52C4N9XNBF9H15086YHKWANP21

514MHFCNGRINS51FMFA7GE2M1851TM3XTYTEGC8

7215F66HG59D350Y679TU9DPGC50DNF3U2IWH30

52159YL982KFM51FM6D0H2DKE452C4WP3HB8DPS

52151FDCH8LUL514MGK7KPGKFN50Y6DW7YMNB0S

5086X16PLSCSL50DN78M7XEX5M514MBF0T9AI5S

52C4WFIS9DI4N52HL98YRX3P1251A5MNP7XNUP9

50Y68DIF7I41S526LKK5ATE6IM514MR2P2D6U0R

51FMF8KI5WNAR51M5SK0AH8NGX51A5MN9SUFAX1

526LRHMKLMSDT50Y6ETP8EX1SK50Y6DF4CITM12

5086THH9FWGNY50DN5YKA8XYC45086UII1TY829

52P4I8TFSDBAW51TLWCADSHS0L502NPKLU51FBB

50K6AMR3DL9W3526LHY71G4TFI526LKBF5IUR14

51M5SU0GYCBKX50874H7PAMA9R51FME60TED1AT

52C55BB12CLSA71FMF1R2PFAET72C4YWF41DDEM

50DN5NGE7BIU750K6PXWX5629H5086M6RX8P5PL

50Y687DMH7X7F52P4I2P7I4BGK52C4UA99WK5FW

521593LNI9MKW50DN5LUI82P3750Y65WN43HL2P

50Y69X6Y4WX5N526LSTFFMG0IG51A63N3WPXXEW

51A5TIL6N1XU5

5661,96

Posledný Jackpot: 6717,51

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone