NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 20.04.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 13.04.2015

Jackpot 7299,39 € vyhráva 52GKX6EFH51CC

Výhercovia 100 €

5195UG6MXE75C52GL5XN2F9FDU501NCTBWRI43X

513MN5MP8K8P151L5HCXI7GNN451SLPI6RN0H0T

51SLPMT6PH2EI52B4IGX5T5HDH50PMRKAP6CTTC

50X5WT49BT1YP52055W0BD70L15195S334568WP

51L5ESACL5RN951EM4D2ACUNTL52GL5LN89DAX3

5076I6CEA0W8L5195IG8AHKNY95195IA1951H5U

52N4HCKAFHK4C50PMRNME3H1FH51L5NCY56B54A

51SLTC58G1GAA52GL7BK32282N52B525S5CY7NL

50X5WE12F8Y6T501NFFHC1Y43A52N48CRB0Y7WC

50PMICFX6PKD15195TBS2X5XMC52GKX5N478F7X

50X5WEC3NPXG05076RN79GCM1152GKX09CFH8SL

51EM4A1LMFSH450X654ENC3D4C51L58417E82P2

52GL37R1XLISB50I6E23M835DK501NE9YWYCSYF

11099062296865205C98ENPN6S52N4HMHUD0ES3

50I6FK7Y566RW5195ILPPEAD2E51SLRPPSW6XRU

51SLPFX5AE25K51EM5F9U6T1BP5205C23IL2L7N

51SLS1ESCRMEK50PMI8XNNYRSB50I6EE3YUU9HU

50X62KHTDXGTU50I6N38GTI7G05076HU99WM4WH

525LNIC5Y98KF50PN1A0IXYEI6525LEIR8GBK11

5195IBEBPE03X5076I1KD6AM6W52N48DX3R16BU

513MN49TITXX15195I5I5MY75050X6BRP3EY4RP

52GL3ECXTRK0C51L5CSD78K648501NCNAKLGKDD

525LG8948HA9952GLCFLH8LWPE5195SXA8PDFEX

51L5H1NBR7WF752B51PHK7YMI4513MD2BC57DGD

5204X5DX79ETB51L58819FU9BY50X62WGS8FGBN

5204WRIUGASXB50X640S6FNKCB51SLPR3UUDKPR

52B51S6GYI2MA50I6FLPBT2M2I50X63ULLI6N78

50PN1KWFYAAEH52B4S28LM189G51L5NE2A4EB86

52055PSMWUE53525LH4BCP0IR250X6BW0DGSUU6

50X5WDEWY4B0750I6824UGL68251EM5C1SBDPFK

52N48C59ABY7I52N4G73XTYWEP51ELX2R3LG8FR

51EM2TXL8HM6W50X6BRCG9IBRB52052Y3HFD0WX

52053A2KY6XKL51SLIDSF3RP6U52GKX0KCF89XA

501NGHNF8GHUW

6369,46

Posledný Jackpot: 7299,39

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone