NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 18.11.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 04.11.2019

Jackpot 6848,51 € vyhráva 52AKNEUGDBXRG

Výhercovia 100 €

51E55974P92HB51KLGT7U6S3FI50WM52BU3GLL6

5135BRBL7I27150P5MRE2AF55551YL1IXGWRC19

51E4YWEK56DS552AKM7YSKYDTN51E57EYEAURWP

50P5SETW2R9KB50HMBCYDSY3RM50169R5X3IGYM

5135GEA6C2G1R5135I6238FTUE52MKI8NTYW1E2

51E5170LL35Y551S4T6XLYSR0851KLE3D4I0FAL

52AKKU5D08504518LSY49YMXSI51YL6G9E79C4K

52AKN499C6P9B51S4WI44SA4UN52G3Y80XMYTI6

50C6663TGR6E951E56L93NRWD751E559H8TT27I

51KLE79F5ELAU52MKC944M40I7518LLSKPK3LXD

52G41RBGFPEH4506MW5P3N78N651S4N0DUTRNS2

506MR1XDRM5PA518LSNKIFXMLM52AKX113FMTRD

51E4XL50L7X22518LN5SCTNG9751S4WB61FDAY6

51YL0FASN24A6518LMUBGM46B651E4XMCF62FY9

506MMKXLS2CLK51S4N7SAUTSLE5254IEA89KU3C

5135BF4NN0IUD518LN0910F5BU50WM4X8SF0X0H

518LTXAXDYK5152MKEUAM6T01B50HMBG3GKCXL4

51E5099CM25C35135DWD9R8M1U51YL5L60DA7MM

52AKNEUGDBXRG50P5TSY1CNRWF51S4N5B9WUMIY

5254GRNTDYM2L518LRSP9NI06950P5LPTY354N5

50P5SPDPTGMRT51YL452RF97GF51YL00KKA8PW3

51KLECBEESWHD50WM3WNM3AYBX52AKUE6UUR807

506MUS58W9TK452AKUM5IX8R7K52MKETL8T8UF1

52G41IG0HTISY52AKMXCSHD4N35016A4BWEW2UT

50HMBHBSBHUKP50WM6D0R4HRNS51S4RP4567REL

50HMGLK2YKEUG5016A59YPH5PL50C666RIC6L0S

51S4RE5DCUGP652G44BPN962A051E57TL9WHM9M

51KLAH8BPI50M50HMFAK7NH36P50P5LGFMAAKRW

50P5RB6C69PM651E503CFXKBH250C5YUCRB9HPK

518LN2CR5YM4R52AKM2K5UNR5H5135E7PRH2L7I

51E505D2LRM2H52AKWM61TS2AR5016BBI0FCS2U

506MTFU219RE7518LMPINLHKD550169HB918IMN

50HMA08TFEREL50WM1CLFFK3ED52MKANXP65PED

518LN7B826EB8

2846,09

Posledný Jackpot: 6778,95

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone