NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 01.02.2021.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.01.2021

Výhra v prvom poradíVyhráva
10000,00 € 52S4RWGE241AT

Výhercovia 100 €

516MTRMP0KDBA5116CDL6KSAAI51HMGSHNNY44N

52S4T27ARLP1W516N0XS7I4XNG52E56F8YEBPLK

504P0NPM4ICBI50FNIM6UEW89X51WMA57GFWGBP

5235KFF15U9RE51WM2P26E2RAS516MRC8E2D2F9

51P6036ESGW4P51HMGPGSF42GN50A73D3R870UX

5235N2G4GS9C450A7BB52F7DXY5235FC6WIII00

5116K5U89XH6X50FNDXHXF8WIK52KLDE5I3DK8C

5235LU0YU3REE52S4RWGE241AT52S51HWNMPU9K

5116GL409KUUD51P610PBB517550M6YL8C9ALX5

528LU8LPUHKXF50A744RFAL3KA51WM3N09K1713

504NXC02YIK0A516MTSICB54MG52KLM0F0KSE4T

50A7ARNXPLK4U52S4S43MCGGUY50TN3CWGGELPP

528LU7PDE6TGD504NTMHHCGS4R504P0K5FR0DWA

50FNF93BMH9DG50A74U71UWM6X52KLN8HKWEUPD

51P5XSG91YGW551P5R09B66M8T528LSULTMXW56

504NTHSKAWEMI516MXMMSSPNPE50A79LKIWE4GR

516MSW36HH6W25235E844AEN825116MUF1STWA4

51HMCR4RUIPK052E52M7HY20RH516N109DSD5DY

50TNA664WUNDA51HME1EB7BTH850A74I4AEC2AR

52E544LGL1YUW51HMGUYAPT510528M18CP72HAH

50A73350SMDS651WM67FANK4TF5235GM7N3KPE0

50A79WD94SPLX51HMFBFYI18PH50FNGF1TFLCMN

528LRR456LCN851P5U14EIPG4250M6PY10RYWMI

50TN3BHLFTB1G51P5XNB4EFG6R51WMA5A2K6KG4

51HMCUHLID5XP516N12CF9AT405235CUXYWL4H7

516MP6CELC8NN51WM3SFDL6T575116L4REXXW1X

52E5AAE56I6D75235CUX53YX50516MYXWTLSL3W

51WM2I6115SD451WM8Y4Y3XX0C5235MX81DPSRD

50A765BK0KTYT50FNK0B38YA2L52S4UGBSAMDK5

5116MNXM1X48C5116CEAHTIFSF528LRWAX976X1

50TN3INY2LFXG52E546BX3TF2T5116LE99FSYIC

50FNK2XYT6Y0752E591YUB5G4B50M6SGR8ECRXM

52KLDBIHEUETI50A79XPSKTPFT528LRF7A0SN42

5235FF2CPASX0

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

Číslo KP/DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 88820203011401093 31.1.2020 10:23 100,00