NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 21.10.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 14.10.2019

Jackpot 6096,87 € vyhráva 52ALN16W5NK92

Výhercovia 100 €

50HN4YUR1UFYC50C77M0MS0LTA50P6P3EHXL551

50WMXDN2FTX0A51E5SR6EAKX4352ALE836UWM7E

51E62IBLHTNBF518MNXDA5A8R350C6X30H85PK2

506NF90LABNCI52MLD953S7UPC51YLY1CP29DCK

50WN2DCNYH7B651E61CSCANPBM5136A1UA5E8M4

5255BRAR0BEY150WMSPC93KLT8506NDUK2GA85C

51368L4GAGS3850178ER7SLYGL50HN3FSSY5KNF

5136BLP9B36PM50WN24GIER4TU518MK6F8GWS4X

5136BGIHHP3M7513656DKTPUW052555CLDH94DA

51S5FRFW7TXAF525555DWEL83C52MLAP8KFX4MR

50P6NMHHS009S51KM937WTWRUA5136CPCKW487E

52G583S7HEKCX50WMSG5XUS71750P6DP0THEYL5

50178IULIGTYB52ALFE77YBNTN50C6X52AF975N

506NESWF26GC452G51CG9AU48251YM1A4LHXYN6

50C6SG3XGRPSS50C70WACTWNIP50P6FCB50ML5I

52559EPBFBA7451YM007H8MI8K506NML9E7U5XX

50HNCHAUWIHS05017B0TCAXAUR51S5E4T46IHMB

51E5RNP9FED7952ALEE1P0K0PD518MECMM7FDFC

518MEBN31Y11Y50WMYYPH2LR9K5255D9M81D81G

50P6KAAB7128452ML5N8RWKGWB50WMSUHRWMUE3

51364PTLSCWG950HNCP5EHM1C950C6SKM4DNF23

50P6MURA08P0X51E5RND03MN75518MPE8CPH2TP

51KMHUB5GB10451KMCWKFKHWC251KM9BC6U5900

50178HYDLHY4X50HN4TR484UA650WMSDH7GM0GU

50179YWTK39LX50HN4D8GED1TU50C6YCWNW14TU

52ALWI8TRW7WY50HN90HKYDYL950P6E2FE2C8E8

51S5WGXALML4L51YM1MW2T9KWW5017B10KM2PPB

5017CCERKYX7S50WMYT77LIXIX52ALFMIDRXAA1

50P6MN5L82EG252G531M1GDI19506NDTW883UFX

52ALEKDW5NG4Y518MKG2L6D4PW50P6FGH9PH340

51E5XHB5USYC652MLDG37N3KGH51YLT064G10G1

50C70UMNS7U8L50C728G0B26I552G4RT78NDFRK

50WN7PFY3B88L50HNCEX46MYWR5255BUN9MC9L4

50C6YAH1K60L0

4189,29

Posledný Jackpot: 6096,87

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone