NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 23.07.2018.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 16.07.2018

Jackpot 6534,26 € vyhráva 50B3HD4E2H7BK

Výhercovia 100 €

50B3IMTW2US4X50N3EM0CKX6GM50041P1YWF8SK

52LGW7G63AYUH50GK4CI1ILFP5524215PMWNMED

505KBS7NB104752F1GE55X2HI250N38BU80UAYD

52F1P52AEM35P52LH2GKKK0XU4717I76FK290R9

529HE2UPH7LN552420P1P74TW8517ICFLBIKCYY

52423B7TB8WW750GIX50SIKDCG50GK1LWKKPTUS

50GK0GRLDURLL51IHTLP3PDRCA505KC7P3N4Y51

529H8WEL97CSI517I6UTASA72871R2B9A10IXDX

52LH2FS2UXGHC51XHK926E8GUX50N3EFLTUBG3D

512326YMR2A6P51D2NES10HPC650B3I8TE9207X

50041PAFKAF99517I5Y2PSIE2T50GK36RWKXNXB

505KBS514EMU452F1GTPNFED3051XHK5LBW9KNC

51234RXY97W4B50GK1XCN84GPA50B3M9GHCDYDF

50UIIEAAF6I3R52F1REC689PG251230IKB4NC87

50B3IPR9BAHUS52F1RDDL9YCX450UIS8BWXH58D

517I738CID2AW52420UDB9TU6152F1HY48IDCWU

505K888NTIT1M50B3M30P24ET551231WY87N1L5

50GIUK0C828T452F1N0X4T48TR50B3M3F5623A9

50UIHHEI40ES450B3I51SF6ET771XHK44YT0RU4

505K6M0RRENRN50UIHKMPB8P3S529H7MUD2TE2H

51XHSH0UL4B3A51II3E8RKUACY5122X8H5BDCRB

52F1HUSIDBX0B529HFG9HELXYX517I5H89RFAES

50GIUHYWG8AK6505K6NKIXDG2K5241W0ETXB5FT

500407D7RF7NP50N373YESP2HL51II4EWBIIHSI

50044AMRT6DI350B3HD4E2H7BK505K884HX02PK

52LH1136KLDH051D2M5S3EFF3G52LH0XEF8GABH

50B3M3M36FD7C50B3PBUA7XRLT52F1GK7EK0GD8

51IHX0D5C4M6451D2NMIN5XP1T529HE44STNPDY

51R2CEDEU0669529HF8K2TD7975003WM6BPS4GF

51XHG7RG91ULH51R2EUT5MCAWB51R2CFI0076X8

52LH3SW8W431050GK329TUPAT0529HFDS1RC861

505KEDHC7SKB351D2R3E8246X952422EXC6DN58

51II4TSUFLNEL5122UWFC7XXUW51233786WBYXW

51R266A53AAW8

5277,21

Posledný Jackpot: 6534,26

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone