NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V UTOROK 07.04.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 23.03.2015

Jackpot 8884,19 € vyhráva 52GLX5YT6X21H

Výhercovia 100 €

50PNI26NGTB2Y5077K7AC5TXLG50X76LD6NI4YK

5077HW0EHFWC95077KEBS1HD8A52N59LWRCNGUK

52B5L1HHLDCLY525M8000PAU575196N3INAFPS1

501PE1BFYT0MN51EN5F55N8XT450PNUAFCTM9C5

51L6C12S8IHXK52N5C6KDKE32050CNYWGKETRG7

50I7E0GN9M0R852N58H6L3X6BI5196U7036EGWB

52B5NH82MP52H5196KNBFGR40650X71LRSP8M6L

51L6C3BIWD262513NBMWFSLG0I52B5M11ERW7RD

50I78W5E0NTN451L6C2KR0B9YM50X6XY5HIR8C4

51L6C45ADE8GY525MH4KHP0EX352064KMT2NU03

51L67UKM8AYRD5196U73KRM68D52067305LKILN

52N5CGK085F7152GM71YYC5MD65077LIAWKC4UY

50I7GIUCRFW8T52GLWXGTLKU27513NC2IEWAKDB

52GM1RP5I34X252GM23DNMID0I5196UCL6F77UR

50CNYS8KBMRMA52N5C4ST4KY0U52B5NAI8LIB2K

51L689YSR0K6450PNU011XAXHD51L6ES872TT3W

52N5C0TW8CU0B51EN5KBK7P4C55196UEY9HLU45

513NAC54K9ARF513NBUW699YG051L6EH033GTK8

513N82BFNCY795077SWHEW438250PNRIUX7MTHG

51EN4AKN50FE15077N0CIXKR3R51EMY7H4E0DDF

51SMUNLPT2KK250PNLRE4WF5HK501PBCWISWKEL

525M8AEAF05AY50X6W84SG8NAL501PFF20EKH4D

50PNRDXP4S3R0525MH613ANC6050PNKGFWIFX64

51SMLTY6ET2DY525M8FDU5I91B501P92K7B7M89

50I7AGFE1DHHI50X75FFHRDN7U52GM23KG0FTAC

525MHDRAE3UIY5205YAGFC4EU8525MG0YKD6SN8

513NACHW5LWA552N5A0F8I7BLF501P8NMLPG8ST

51EN0D367L63D5196NA654HG9P50I782LKGK23N

513NBY1UPXLP4501PBMX1B82FC51EN1PHNTKE7F

5077MA6HNCG6051EMWPIDHMHBN51EN6E90E7B6I

50X740KBTHY3R50X719DKKXNEY51L6C6GI7GR78

50CNYXTBWR68A50PNKCKUY0FDP50X7035AMMI23

501PF665AECE452B5ILI72144352B5NS9BGKP6I

52B5M4B6S5APW

3246,14

Posledný Jackpot: 8951,86

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone