NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 27.06.2016.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 20.06.2016

Jackpot 6891,58 € vyhráva 51FET3DNRP42X

Výhercovia 100 €

502FW2SP3YTAP51TEF8XAM1BFG51TE92UEIMLN5

50DFR97MGUBND51FET3DNRP42X526E48A0SYU40

526E1SKW74YKL502FULHTDCYDL5080E3A8LAXAW

514F1FHGCFULH51FEKRCNC7CU950XYSRBBPUSLX

51LY44MXMBFBW520XNATHULALN51TEE9BG9DSM4

502G2BLLAU5M6519YBYXATPA7650DFGEYADLCIK

50K01E8T3AWR351TE9D3N5006T514EWBLYYCC64

70DFK39NIM2UN526DY0X3WXRI052NWY52GYSU1P

52BX9CADXGW2P52HDRR54LYPWB502G0PSWT2ND8

502FUYTR4H3PI50IYXGDTD3UM052BX6WC263M46

50RF94B68YE5652NWUGAN7716M50RF933LCLGG5

52BXD9CDSIY9R514ETXWE8K5ML50RFE57UK7B2T

50IYW850AMYPY52NX31R8IDT6952BX8C1WS32E2

5080BMDPEP58C52BXDH8A14IL7514ETWM2LGHKI

51LXU3RM2D6TW52BXD9GTXFFT152NX4LM9IT7R7

52NWY5IYSY74451TE85D5X955N52BXDBL7YE6UY

5080CAMLLL1G250RFE7A528F0850XYK87L48241

51LY5B4TM205A514EXPPL3MF8P51LY4053T978P

51LY1BLALLFD8502FTI79DPLPX50IYTPX1BHMNN

502FX5XTWX5ME519Y6CGT0S94552BX808URHC4N

52BX9AC3Y6HIH52HDND9230NMT52BXFRF30ISTA

526DXWHNB51C052BXG0T01UWXC50DFSRNF3YB2W

50RFD07UD0BUH519YFRN9YWH0R50808CURN5WY9

51LY2WHY8PL3R51FEKPKI1DED0519Y94ALGN6TT

52BXD8C79BNNH514EU56E25BDF50RFE0S76MYW8

502FXL2HK31ID50DFSRRWNF07M50RFBKKDXMKTI

51LY56NAC9N38520XRPFKIFAB452BXG5RL70UMU

519Y6MESBBARP520XKFMMAHMPC520XPKXDTGWLP

51FEKCGRMN8PM52NX35N85B3CK514F2SDYR6MXA

514EXG9W5Y41P50XYI2RPS360P526DUIW943A04

5080E0NT4RDBU520XKWH38KU1Y502G2A60MG1I1

519Y6HEI1KAHC502G0UE66DE0750IYXT21TYKW6

520XRU251T6IM50XYRTRN6K2L470XYSTY47P5EW

52BXG18KHYEGW

5263,25

Posledný Jackpot: 6891,58

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone