NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 29.05.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 22.05.2017

Jackpot 6356,55 € vyhráva 50XGS999DS6KE

Výhercovia 100 €

52NF6B1LBPPYU519GF3KL1WF1850225LATBGR9E

507HD8GRPS2MD50IH1WI5D7KF650R1G7U27YSA2

52BFAING39625514162I5BXTCY52GYLP2XLHT1C

51F0LFU0S481G525YYE8B9YDLY52GYKFFERHHLM

50D1L9R2LP97E51LFYW7MY1F8A52NF5FS0H2BC0

50XGS999DS6KE50IH39M4GEPMB51LFXP98YXLPN

5021UDBAX9LKP50D1NF5SM0U7S50XGL88Y0P0AG

725YWEFSG3MI252GYLU0GB0IBH52BF7UM765LHB

5021Y2G6ESHM152BF7IE21776G507H6X8C6TPEK

52GYT6LHE5UE251F0NN9RGKUWF52GYLK6SFYI5X

50IGYIWKMESST51LG2317LESYI50D1NIDF6WPMA

507HEMEETU8GY50D1H8S49CXT750D1INGBKC348

52BF97LKEEDE9525YYRG2G552W50D1NMMGFMW85

52BF98TNS40C052GYK7MM0WWL0520FK5I57I98S

50R19PI69CIA6507H9RC40R5BC52602ESL1D6S7

52NF5385NF1HY519GA6RLPFS4X52603TIN2LTEP

50XGIWEKRH9WW507H9HB6C439952BFD0D9NY2ID

50IGXD8I9DMKM51LFYL90D8GX151T0E74FP4TXC

507H6YB4T9WR952NF2XB00CUEB507H76SXIY7TS

5140YE9A9MT7550IGWX8YNL29R5021X2KBFM1RU

70IGUI66H44BA50225RLIE7WYL514166R5DD3NE

520FLR7T8WS7551T0GI1APSD0N519G7KXIARAKH

51F0P396KIUAU50IGYDDA7LC3851T0CE76PSR63

50IH5WTE20F6B50XGL6U7H5I6C507H9TRM8R1K9

51F0P0XC98C1M526054E5A9YKK52GYRU302KXSD

52NF6E08RWBPE51T092N35E1NI50IH23RGP5I34

5021X62UR7B925141252FSU4RE5021Y884LI7YS

50R1DG77E9C2L5140UTAHHA44A52BFA62X9TBTB

51LG2EG8NK05952GYPFF4RG8TS50D1IEB77T70W

5021Y25W31BLA52GYK8ALDPD2F51F0NUNYWYC9H

52BFFC53AXSI7520FKDA1SFFGU52GYLKXS3SY89

5022215ELNG1S50D1HDM9M9LRK52605879UTRYL

520FSKSKPN89B52GYUDKM7SG4650XGS2ST97CS8

52GYP856KKS9H

3991,26

Posledný Jackpot: 6356,55

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone