NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 04.05.2015.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 20.04.2015

Jackpot 7796,36 € vyhráva 525YTXULHF0UD

Výhercovia 100 €

5195M31HHCUR251L5BXU22UID950D1F2DAG1WP6

50R1645N7GHCA51LFR9NSXY31N50IGNFPC741T6

50R166MW0LRBB50IGTLND1YE4L52B4N37ISN6IN

525L9DSA5XIWN50IGTKF0TSREP50D1D2XCX1GE4

50I6BNX9E4D3K52GYE3D3EYW6U501N93UT72AAG

501NACWPT94FY51F0FAWY051YU501NB9MR73NDF

50PMN44WH8HUM50XGC9IBCX3RS51EM0HD91F3KT

5140R9NSNS0FF520FGFHGA2YLP5076LD254024E

507H5LHXTTD53519G64NI6385Y50X61D9T95X2M

507H5NM7XN4NP50XGDTT5W2LTD5140SF24UUFXC

507H5S35X2X0I513M9BHPP6RIC525LB0B8N8H1U

50R134RAAMC7A519G21IT00I9X5076MYXBTXRCL

50I6AID05EHL751F0FBBRC9X0251LFSIEMU82TH

50CMXT1R1KBR452B4NFK3BLXPF51LFP12SHD6FG

5140NP8MGBRMU51SLNC79T7U2K51LFNW5T0UG75

52BF54S7U3KKU52GL1T2BMG7K55140R1XT5CRKX

50R13A22DW71K50D1ESCPBID4751L59HSCHX2RP

52B4KP0T4DP3I50X607IH5RRDH52GYE0SW07FSK

52GYGKUUC2TS951F0CTILEN56I51T04UG033HSF

50PMMY55CGEBC507H1MKL401W650IGNESN7D6AK

50IGTH343N35450IGS9GWFSETN51T03U56KXNPA

5021NPP07HIK4525YTY6MNR02L5021T8W8730T1

52NERIE4AE4XK50R138AIIMRC951T02G44R59X3

51F0GR1570KTB525YRLGKIP7WB51T02NHW7GBAD

52BF55FA8WW4D5140SFP3RDSM352GYE875SI0E2

50IGNR02N8P2451EM09D63SLBE52BF5DNWSWNXR

52NERE4TUH6UU50CN11FLU8HCY52BF6LBN2WXLX

51T052D7XIYB45021NB879MKDN50R14HGPG98G0

50D1FUTSX047C520FF8FSSN48A52BF6M7L57PUK

50I6BHM8KE9TD51F0E132TT8TL5140R2MFRNCMK

52BF43RCIBF5650D1DGGK0H5R7501NBGE79KD6W

5195LSWGPX6E55140NP93YYXF2519G3K6I66WHM

50R14CY14N244525YPEYRT5W5K5076LD74T0TL9

52B4MCHWYIFGC

3364,67

Posledný Jackpot: 7960,16

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone