NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 28.08.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 14.08.2017

Jackpot 7501,21 € vyhráva 50XPN6K7WYW00

Výhercovia 100 €

52NN4Y9BB6C5H51487YGLHC3195267730RKMCY8

50XPN6K7WYW0050297KF6B6ALF51484ECYRM133

51488A5IAU2DS50D8XXC61NBE450D8UBXDN9MTH

520NS50HTXEEF51T7EP07TCCNG52NN2HS3FF6XT

51F7S5FWFDE6M51F80P3S6126I726789NRDI0S5

52BNFBC3MHM4T71481WB9WU61K519PKP965HS6D

51F7NS1G29Y11507RLM69WY9UR51T7F3MFNHSW3

507RLW3D5D6FF520NS0C4PLWM251T7HGY5NCRAD

50XPY5R0E9BKD51484DLKEY22P50D8XY51IY37E

52BNC98YNNPU351T7F5BE38NYN50R8ERAC4DPE6

50XR0FC374EN850296NP0PD0M95267B6GM1UD42

50R8C51CAGWAK52NN4NFPE9ULK71F7PLBNIHC0F

50R8KIABG9CHH50IRAR03T433U52BNDTW1USYB2

507RBRSUW34GS519PKLHE29Y9I50XPPRAEY2IYG

51T7KLXP6K9EX50293RME48UYY52BNMKMUU2ENG

51484HU0SUF7G507RKE6G0YFIM50D8RU0IUKN5W

50R8HC1TMPD6251F7RUMENY6CP50XR0GAP359H4

50R8I78PLY4TF51LP8EL3AGUXD52H6SBFBS1PL7

50R8C30LWIPG6507RI15NSUTKC51F7UFE89SBXH

52H6YMI1X8UF9519PHBX7D006X52NN500PRD5WB

50D8WD8LM0D1T5029900IER3R652H6P4F5PI48I

52674IWID92UW50IR1PYFNLY9C52H6YM1BFFF0N

52NNA6PY26WHT5148721PHBW4452H6RAGCGUPP7

507RH2CH0S0B550R8ENFE1L4C6514888YYS4AU9

520NW0XLGCHTU519PERL304L6450IRASRCXD69B

52H6XFLWP3FCP519PERR8FMA0050IR9DUXCTSUT

520NUT83MUN35507RDARA48RGG52NN2DEXG0KK8

507RE5PIXCW3651484668R8N9D52674IKT3HBDP

50D9009GCNERH507RICHD5X03W52H6UX4MFFYNN

519PMAYNIPIU4507RKD9ATYFR950D8UC4TBKHBF

51T7DFD58IYYS50IR80EX1YYB050IRAPX49DU6H

519PM1SHHIDFS52NN2585P7P7350IRASYP84DWW

502982PSC4YKL52H6NTB7SK0L6507RI6SCL2DAY

520NPRRDA4485

3660,77

Posledný Jackpot: 7899,99

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone