NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 31.10.2016.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 24.10.2016

Jackpot 6776,14 € vyhráva 50DM3BT8M1WPY

Výhercovia 100 €

50DM3BT8M1WPY52P3FT90UMCNY52HK9AIW1RDIS

52C3SULLE6AFI514LCURXNUWN3526KLW08TL546

502M60PL183CS50RLSE5Y7WABX52C40ASXPBC23

52HIU6044G85U51A4MNKR9GHSR70RLSF9PGBNGG

50RLSIUP1CNRS5213U3DX1WUYF5214A1USRTT3A

52HIUBUDMHY1E5085S7B6DP6GG5213U02NWXMBI

50K5IWX06KLLA50K5K26UAFXAT50Y50SHK6HTHX

52148X15E7U3752HK59ULXC96C51TKGKFP3G99I

52C3T5KB2CRKG52P36SPTFAF4G51TKXHDMCH4UN

51TKYNWFE4F5F50RLSHHALGNEM52C3XKEUMXTGG

50Y523HA9NWEM51M46EMF5DK5L702MEM8S7IA8M

526KLL8YE879N52HK9B7BLG0S971TKRGB5IC81T

52HIUG6XS1KUX514L6CRCKB5SE50Y50SXX9AE2M

526KE045N40GC5214186YHL0XE52C3H3EHUTWC4

5085GGETSMN93502MDGANS9HBT52P3EK1S8T3B2

51FKU6MBAUH3R526KEB8KK5HPE50DM1U8R95T1L

50K5K0P45BPP35213U5W343HM852C3GT4RBBXG8

50K5EWMLU7SCX52C3PCWUS1KE5514LFDK8LCK5A

51M4B7YT3YADC52HKAMW3EYW0851FKU4N04CIID

514LISPDB90C951A4XAGU92SBL50RLX5DFC992C

5085X7F8BX9GP50DLTTEXK9I8G502MIWHACL7MN

51M4BEKTHWNHH50DM8RN2N1FDN52P3BI707S2B1

52143MYP6S1LP50Y58P09RD3IC51TKR7AY35LHP

51TKRNRK2S1CH52P3FLNXBDLDH50Y58R7MCB43T

51FL3NIL02P5A5213U6L0YI0TU50Y551FFDFSX4

50K5EWHB8HIAT51A4GH5KRU2GX50Y59XEX1AT0G

52P36R128PMX052P3KBWRXG0365085R5M86E7FM

521446MPS26S35085S9YR39GCU52C3P3M39FKT4

50Y53PA43LM0K514LF3DBM8DW051TKN3Y4X5NDL

51A4XLGGU1H8N50RLYAHF7R6HY51A4MY9P3A5UL

50RLS5RAS757X502MIF75C220Y50K5DSFX82EHT

52149Y4U7812952HK45DFUFCLP52C3YY20LCG3T

51A4XPNDWEPKA5213UC7LHA2FG50RLPT1R4DED1

51A4P48MEXKKC

4085,91

Posledný Jackpot: 6776,14

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone