NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 26.10.2020.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 19.10.2020

Výhra v prvom poradíVyhráva
10000,00 € 504G67C65LTMC

Výhercovia 100 €

50FFKBX10SDP052KDMB0PY8Y0K522XIR1I4NWEC

504G67C65LTMC50M01E0F6911I516F6ED61U1CA

52DX36MN8LHGM546UW43P8B31X510YI3KD51FY9

510YN7NAL7WPT52RWYHBCKUH5B50A0BN61HEF3K

546ULM8U5DNCI510YKF57568AD50TFA0EWD8T8K

50TF2HP8H8RDS516F4U77G20Y0522XUSFMP5UDN

51NXY8C11DMXI50A02IH9RE3K152KDL5PP9SE71

546UE8KATU29G51WE9K83LR6NX50M05894NHRP1

50M06NSXX82FG50TF7PR5W17UR510YLMN076B92

50TF7Y98DRW9B50TFADB9SMSCD52KDUU7K9PI16

50FFMTGN3C2KP50FFCRLP0TMHW52RWR85FG4Y6T

50TF8TDIRKWW552DXC8XUW36UH51WE9DB27SK9C

528E76R6DG9EX504FXCI1N4FE4528E5WRH3I7U2

522XTE6WRYGXT50M001YWG6X55504G62UBD03HE

50FFCWP16E9G651NXPP2U6TLCR50A07BLX64ID8

528DYEMF3C16P50TF2NC4514M651WEC4HG4RSKL

522XT7EPFGH07522XT5A91TDFH50A07C084WSL1

51HEU19NXNYUF50A02GIL7T2AR51NXPIK0A48R9

52KDNUBF1NR5T522XIIG10S1ID504FWALCC8L3X

522XM1N2KL2XX51HET1R861EAL52DX37HLX2UDK

50A0GWB7XGTDS51NXWYMM0HY9W52KDT700L1EW2

51HEKRLSA74EN51WEFUA5559L1504FYL3TDAUNR

51NY6IAFR2L4952DX9LXS493XE522XUCF1F54S8

528DY8536LC1952DX9DGX4K0H950FFKDL2YC11E

50A02FU5EW386504G19NM5DK2A52RX1SRE7HUIU

50LYP9WBEW09Y52RX0XK3SNF0P51WE9L3LDKLB1

504G67034PRYK546UE4GBHNS1852RX7E360EU0D

51NXPL6U7RNGF51WEAPX1FW39F51HEM8D0KELG9

50A0FLMN61G1K52RWX8SCYGXK7510YN7UWG1RYG

51WEARSH4TEGD51NY1WBU8LYHI52KDUS09BK7K7

51HENGFINH21I522XT8U9MA7LS52RX620GTUTU1

52DXAPWI321RW52DX7XE00861E510YI4NC7B8T4

52KDM3C5XKXWU52DXAXT9162CM50FFSHWN3YGIR

52DXFYTU2A1FK

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

Číslo KP/DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 88820203011401093 31.1.2020 10:23 100,00