NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V UTOROK 23.04.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 15.04.2019

Jackpot 7302,20 € vyhráva 50144SBXERGDP

Výhercovia 100 €

51KIBY8S52KDN518ILNIDN5WU151S2GYNFXNIEE

52G1S34T0PDX152AHEP9IPUDE351E32IF9IDSB7

51E2WHX2AMFT55133BP7N0W3LT52G1X2LLCRKG4

50C3U1H3MEU8S51S2ILPCL0TNG51S2EM80PKMI0

51S2FPX0S2MGR5014CBRYAT4DE50C42GIF0KD8P

52G21NFML5D4B51333USF7RPMY50HK3IB9E6H57

51KICYFT07S6D518IN1NUC4H3K51E2UEI82I1X4

50C417E9K55YC7252BR6L5AYLG50P3FIA00X80X

51KI6P9A8GYTY50WISN73YAG3B525284886S33R

51S2PCMNWCFYW52AHEKF30P1UC52MHANCBCLAD6

51YHUH5R5FPSI52528AHG60D3051YI07EDYY8AU

51336RP2NNREL518IP7AF7AU4R50HK3GUNH5SBI

50WK13U9PA8MA50WIW29YAUU2C50WK2HSS3KM5S

50HK7H78GCH9X52G1S155DBTRH70WIRICAIE5XX

513350RRMFM3750C42AY9DMNA8518II1KGMX7DN

52G2328D1P3AL50HKBLWTAER5X518IN8N3TWUI6

501452422TP9K52525DW4KSB5K52MH5S09WNT82

51S2FGUP1G8GE71E2SYBEC5G7E50WK141WRSP9F

51YHU5YDLWFK752MH8B2HY3I6X50WIWIUWDF7CN

52AHNANTNTT1750C3TLPWYUEUT506KNSCSM0DMF

5014CRDL23B3F52AHFYFIU5KPH50147C45YWKYF

513369C1IWIIT51E2RMA7CILL250P3N27N7CD4Y

52G233ESRF6TS506KF7ND6A11R52G1WWY048683

52AHHEN1DH3RL50P3I6T4X2N5I50146BTLTMW29

51KI5BTCWT2BU51S2I7DELTDR750WIRCT6UN4AA

506KDLHXBMESB51E2T0N1KDKY252MH4C3M203WX

52G1UKXFD7FB351E31FNN857SE50P3FC6YDACU6

50WISMG22MXAM51KID9KWMU51F51YHT4ENPU41E

50WIRM8UHF25X51E307LST52AF52MH4H0IUTFY7

52AHESLD3G68250C3RAT5WUHCU50C3W2XH712E5

51KIBNB4TBGST52G21IMH0SYGL51YI0183T162G

51KI70SFUKNDL50C3SPF5ECUSH501462868BATD

506KF4CCBXYTE51KI5BRDCDEF4518IFINC3M1SU

51S2IDFI4F5LE

6371,86

Posledný Jackpot: 7302,20

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone