NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 24.09.2018.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 17.09.2018

Jackpot 6357,58 € vyhráva 51CYW05334KIH

Výhercovia 100 €

50B0TE43TW95M51207BI0KM2G950UFTMP1K34D5

51CYW05334KIH50B0UINGRDBRU523YE64M3333W

529EYP1LWIA27529ESILHRCBMK50GGDLENN4P2C

517FMBMS3P6L1529ER96736D8451D012M2C1D94

50015N0G0FBK051D03RCNDH98S5001KPCDCUPPB

50N0G99YM5FK551D00Y1DUENXS5120CGNEFPBPN

51PYHXEAD62P251XF517HFXCGC5120KWU4I521R

5120721R68IPN5120BCL8CLL4N50N0S9275CBCN

505GHG2B0N4DY505GPTAFBHBK4517FHFEGSS9R2

50GGAX4C2W86H51CYTN84H64TG51CYW3KE2YSSC

51XF3H4KXBG3L529EMXPN956CP51PYP5FDN95N6

50GGDB13NE8TD51D027UKWNTLD51CYWAXB2M3FR

51XF565U3PGNM51CYUX2FM3L5451D039YE76EB7

517FG8BPANIX751207C5N6E2EG52EY2RRBEA6N3

50UFW0TC9RKT0529EGR3BI9C3850GG6TD04PID3

52LE674GRIR1L523YBB5P4MB8S517FP1L15NADH

52LELMXS8KI6251IFLFAAXCFYN50B12UF07IWCG

529F02IF0EP2B529EN4C95D43I505GN7HPY8N7D

51PYSCL9FNYLE50015I1DDHDKG52EY12GYMS5GY

517FPY00UD7SE52EXU9FK0R32K5001EN5GL88AD

51D02DI5PHKG750GGELDRSTCRU50GGDKWXA6UBH

50B0T6KH2H5E55001C7H1BETF4529EGXGPT531B

50GGC960GAMTD71XF52XCDDU5451CYUWUB6S1H5

50B14MM0DNT16505GHH6068DTL50GGL2HB4FDBD

529ENWDD8F4C6517FGF5PF05EC50B19BME5S4IR

52LECMU87FBK351PYMCM782Y1H505GLSTP562LM

5001D7A7T4A1N51PYG8XH0S4PC505GH8BDAG6KI

505GG7EW7X77U51205Y4D5LXFG529ESHX6GFY92

51D09PSYYDBG5517FPWTF5AXTN52LEE1H451E5H

51IFLEDBKY8DX5001AT52AAUK9723YCIUU448LA

523YLLWGMSKRR505GM6NN0A8X170GGC084MH4X0

523Y7NC0ATKUH5001AR69TLW6K50UG1PFRY2F4G

50B139W1AD2H3529EMT5EHI80K50N0G9ISX1CIG

717FHH1L9F6KA

1988,78

Posledný Jackpot: 6554,79

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone