NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 10.08.2020.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 27.07.2020

Výhra v prvom poradíVyhráva
10000,00 € 504KLF2I3WXC2

Výhercovia 100 €

51P2D8NDI416L5470B8WNUWX9H50FKBF9I96HUN

516ID162GGA6154704TS3D6NFW504KL03TFCD6S

50FK21M6GEPEM5231WWD1T76SL51HI2RMIIFL31

50TIU2TBEB62L52E21G1K2YLN2504KL413SE6RT

51HIAFWXD00K550FIWBHKFKRMY504K7INKRMANX

50A3SBRP5PMBS5470CB179REPE54703PLI9ECW0

52E1T5N865XBI504K75WEGT4D051P2NDKCAPHN9

52E1RS0XMYCKA504KLF2I3WXC2516IMKL3BFRH8

516I7RGY9CT0351HI6ILUD5H5451P280T5SCS75

528HGYT5PEUB551WHPPPDTI3F750FK2A9PE8952

516I7KSF7LRA152S1EEYFY5SKU5231WX1IPXIDP

50M3ML962M8N852KGWR1N5LDMM50A3HI0CB7DUB

52322KD9R4SKG52E1PLIITHSPB52E1RMSHD3HTG

51WHICK8X3BYE54706BCHMEUGS523232LLHS2WY

516IL9FHPUWRY546YXEKU65SKW528HH7UPY1PGH

50A3SB5LUN83F50FKBA8A8DIE051HI40NT0IK67

516ID31RL828852322T8F8CX5M51HIBHHXX0EKA

547037IB6A4G851WI1F5SEPAPX516IFDEYFL458

504K7B58ADEMW5470CFLNPPL4B547069RGFL74P

51WHICX1A69HY50A3R6H2L304550FK2AILDY5G8

52KGX0F1SABW250A3RC9H7PMAS504KE1PYE41YT

52E21UCW4DKSC511368X5A8MKC50FK4U5305HKX

51P2N8KWYWABF54706DEG5H6CL50A3P1H1TMLDL

528HN5IURDB8W52KHAK8Y5C70S52S1D4Y765B86

50M3DTUB59NR052E1ICYI0U99051134X1APU0FP

528HDD4NF588K52KHC3L5YWN7354707KN99WW3X

51136HCRW775951P2MXKCEAISY50M3MX2EFS1RM

50A410K3DH6NC51HI2E8NBLP9T52KH75F2G49B8

528HD1THLWFT950A3S9794FGX4511353N5A00YT

51HHWCHL1DLU751HI2G30H445P504K7GEBHFXYM

52E1T29ANU83G5470CGFL6F01B51HI2PKMA9WE9

504K7IGHMDCEL52KHC9S20LFY152KH467PM7407

52325G9CXXSE752KH6WS2H3297528HNFR2E77MD

5470BCIAUI6UT

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

Číslo KP/DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 88820203011401093 31.1.2020 10:23 100,00