NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 25.09.2017.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 18.09.2017

Jackpot 6663,48 € vyhráva 50INIK0LNY64C

Výhercovia 100 €

50INPPHLL2PKL70D7C2R88IY9G507NWRRUU28PB

50R71WLGY8ATS5027N57N72MCP5027RURAC8SAM

50INN549C7A8L52H5MIHL7M5UB50INIK0LNY64C

5027T99508PCR5265HSE0I184N507PASCEKWR53

50D7717RYKAS35265TTN6515TN50D7EHMW5PDE2

51F67ABDDE6B45027GTUGDX9KX51T5US59FW6Y0

50XNC6Y5KN2I85265THUBLTMY35027T0FA01BHE

50R6UPTL3CEPP5265K87T600PC51T62254K2W46

52NLU11220S7451F6DAP8FN0TF52H5F0GTUMSRR

52BM3NXSM76DK50D788WWW2NY051F6MB4RXMLBS

52NLTLR781MY45027I74K98W68520MMGUFR636P

5027PKL39E03L52NLR8H0E48ME51LMPWYB3B5H4

51T5W4YN7HI6851470B6X8CIGA51LMNS8D83U8F

52H5MT8G5SIE051LMNUDKHM3UI5265HI6YLPIX5

520MG9P1PH3HC5027PI3NP8CBN52NLNW9B2KP3D

5146TI1K3DDN551T61UX0A855150D7FILI2BS08

50D7LYSY49H7G5027H5XASECWA50XN6XTHWPLW9

51F672GWC7B1W5265SNPBB9USS51470I4HACM3T

50R71WP32KILK50INPUI1L58DM52BMB7P8BB2HD

5027NAPNAW6H9520M7382DWT0N52H5DN70300GD

519N3C9EGMM5U51F66X8H3723S52BLX5RXL5H62

50D7BTWFKYD3W51T6AW69AUDFW50XNM081A73BE

51T634CX119H150INNELLWXDT85265K02SACHXK

50INPM4683MF452NLR95AB6FLI70INNF58YI609

520MFB8B474KE507NUKFKG4M6051LMIR7X0CM00

52BM247NM843I51T5XAEEGBF2I52BM2FE96MYKN

51F68KL959SE850XN82H7H1R22519MX5XUNCAD1

5027GXR1SWPE0519MX48R2A7M8520MMH63ESBDX

50D789SYH65BS51LMHK0DP2DAL502805L12EAWG

5027PD59K2UC75027IBAR13MNM520MCN2T2YRKE

52BM2CU3W7E0F51F68EW3D2PRC50D7BUBKYBSHT

5146H6N0YRWAX52H5CLMRBMH7750D77TYDDYXRY

50D7G25M5HE55519N5RIG5X21I50XN86DS5R264

519N1M2EER524

5596,95

Posledný Jackpot: 6663,48

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone