NAJBLIŽŠIE ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 23.09.2019.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA NBL 16.09.2019

Jackpot 6358,12 € vyhráva 50P829PM8PLCT

Výhercovia 100 €

518NW0NS3TW7N5137GT26D88GM51S72G1DWM423

52MMIBCDC209U51YMXTW9B5L1C52MMAFSMH0GEP

518NLG5FBF8HM50P8270PU3BTW52AMKR4FA9071

51S6STE62YH4S52MMETHM6WE3051YN5E1WM1HKE

50WP3M0PM5PM651YN05GUXHEXH52AMUAT1FLRUB

506R29R00HCX350WP77EHK58GS518P2N9KTHCKB

50C874K6W841G5137DW2DEYP4250WP3C3T4M8P7

518NLHFBWK8FY50HP9NGDM6EB951YN7HGIA5LD0

50WNX8YA2GPBB50P7LH239HFNI5018NH7EKX8S7

51YMXXD6WLPTB52AMT2D93DHN151S6LX02547FL

50WNYEB3XF3YR50C7X0MI3S04352MM9FPM01NNT

506PSCKIPGSP55256HXY0YTIKC52G655C06IGL6

50P7WBM3AD4Y95256GMC039IE750WNYK4WFHMUP

5018NK2WH1H8252MMH8UYKEMB45018HDR506L4M

52MMFN8LT5EAS50HPE1EBW0U3D5137E767C7FBU

51S6UCG3P772F50C84H79X5BXU52MMPDT4R8SY6

50C84ESE9FN1650HP8WIYR9AFT50WP7GNEK3NFE

50188BCGMLSWC50WP3TH2PR0NY52AN2RL1R1LTM

52MMAMMW5LGW45018HBAPXXLPU52G5XMBH0WWEC

51KNA72C3Y5DP51KNHTNA0XXII50WP7NXH6FDPL

52AMU997E7T2U50C7X8K0YN9SM52G66FXAHDPS3

52AMT48SXHC3450C84L1SK6GG05018896TPCWM2

506PIGKAPK92M5137A5W9PRUFA52MMEITFWFATN

52G65GLXICMM950C7X8BI2IGDS51YN05FA9SI5D

52AMWD361L10F5137DTB95N8LT5018NTFAEPX6G

5018NMG6LKB5N51KNABA3F0ACB50P7IUM6IWXK5

50C84LG0N98X1506PUUDK4HK0550C867KH7LU8R

518NIXE8WPE2H50P7W3YYTC05M52AMUDABUTFRP

51E6YG61M9XKR50HP9T8E2NRXN5018F1AGGNMEX

52G6D8D1HWBH150WPCLT7AA51W50HPHPHA6X12T

51S6SRH7UII3051E75ALSPR4WC51S6UBCKT3IWI

518NLG5MS4GT852MMIDKN47D4T52MMII59BA47P

518NWE9CE1I695256P5YI8LNEI51E7CKN34PYHB

51KNP0K9D3XPW

5037,74

Posledný Jackpot: 6358,12

HRAJTE AJ CEZ MOBIL ALEBO SMARTFÓN

Hrať môžete pomocou SMS priamo z vášho mobilu. Stačí ak pošlete SMS na číslo 7777 v tvare:

číslo DKP medzera dátum nákupu medzera čas nákupu medzera suma

napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00

Ak vlastníte smartfón s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone, stiahnite si mobilnú aplikáciu a hrajte úplne ZADARMO.

  • AppleStore
  • GooglePlay
  • WindowsPhone