Loteria Online

Výhry a výhercovia

Žrebovanie: 27.07.2020
Legenda: Žrebovanie NBL 1. šanca a TV šanca 1. šanca 1. šanca, Zoznam DKP pre 2. šancu, 2. šanca 1. šanca, Zoznam DKP pre 2. šancu, 2. šanca, 3. šanca Žrebovanie NBL a SLOVENSKO S TIPOSOM
Žrebovanie NBL a TV šanca

Výsledky žrebovania Národnej bločkovej lotérie

Výhru v prvom poradí 10000,00 € vyhráva hráč s registračným kódom 504KLF2I3WXC2

Výhercovia 100 €

Registračný kódRegistračný kódRegistračný kódRegistračný kódRegistračný kód
54704TS3D6NFW516IMKL3BFRH850FKBF9I96HUN50TIU2TBEB62L50A3SBRP5PMBS
50FIWBHKFKRMY51HIAFWXD00K5504K75WEGT4D05231WWD1T76SL516ID162GGA61
54703PLI9ECW0504KL03TFCD6S528HGYT5PEUB550FK21M6GEPEM51P2NDKCAPHN9
50M37DATI9EU952E1RS0XMYCKA516I7RGY9CT0351HI6ILUD5H54504KL413SE6RT
51WHPPPDTI3F75470CB179REPE5470B8WNUWX9H51P2D8NDI416L52E21G1K2YLN2
504K7INKRMANX51HI2RMIIFL3151P280T5SCS7552E1T5N865XBI50FK4U5305HKX
51134X1APU0FP528HH7UPY1PGH52325G9CXXSE750A3S9794FGX450A3P1H1TMLDL
54706DEG5H6CL52KH6WS2H329752322T8F8CX5M52E1RMSHD3HTG52KGWR1N5LDMM
5470BCIAUI6UT54707KN99WW3X504K7GEBHFXYM504KE1PYE41YT52KH467PM7407
528HDD4NF588K50M3MX2EFS1RM51HI40NT0IK6750M3DTUB59NR0516I7KSF7LRA1
516IL9FHPUWRY51P2MXKCEAISY52E1PLIITHSPB528HD1THLWFT950A3HI0CB7DUB
52KHC9S20LFY150M3ML962M8N85470CGFL6F01B5470CFLNPPL4B51136HCRW7759
50FK2AILDY5G852KH75F2G49B852322KD9R4SKG51WHICK8X3BYE546YXEKU65SKW
52E1T29ANU83G51WHICX1A69HY50A3RC9H7PMAS52KHC3L5YWN73511368X5A8MKC
504K7IGHMDCEL516IFDEYFL45851HI2G30H445P50FKBA8A8DIE0504K7B58ADEMW
51P2N8KWYWABF52KGX0F1SABW250FK2A9PE8952547069RGFL74P52E21UCW4DKSC
52S1D4Y765B86516ID31RL8288547037IB6A4G85231WX1IPXIDP511353N5A00YT
50A3SB5LUN83F50A3R6H2L304554706BCHMEUGS51HHWCHL1DLU7528HN5IURDB8W
528HNFR2E77MD523232LLHS2WY51WI1F5SEPAPX51HI2E8NBLP9T51HIBHHXX0EKA
52S1EEYFY5SKU50A410K3DH6NC52E1ICYI0U99051HI2PKMA9WE952KHAK8Y5C70S