Výhry a výhercovia

Žrebovanie: 18.09.2017
Legenda: Žrebovanie NBL Žrebovanie NBL a TV šanca 1. šanca a TV šanca 1. šanca 1. šanca, Zoznam DKP pre 2. šancu, 2. šanca 1. šanca, Zoznam DKP pre 2. šancu, 2. šanca, 3. šanca

Výsledky žrebovania Národnej bločkovej lotérie

Jackpot 6663,48 € vyhráva hráč s registračným kódom 50INIK0LNY64C

Výhercovia 100 €

Registračný kódRegistračný kódRegistračný kódRegistračný kódRegistračný kód
70D7C2R88IY9G50D7717RYKAS350R71WLGY8ATS50INPPHLL2PKL5027RURAC8SAM
52H58YSW96R9F5027T99508PCR5265HSE0I184N5027N57N72MCP507NWRRUU28PB
5265TTN6515TN50INN549C7A8L52H5MIHL7M5UB507PASCEKWR5351T6AW69AUDFW
51T5W4YN7HI6852NLR95AB6FLI50R6UPTL3CEPP51F6MB4RXMLBS52BM3NXSM76DK
51T61UX0A855152NLU11220S7452NLR8H0E48ME51F672GWC7B1W519N3C9EGMM5U
50INPUI1L58DM52BMB7P8BB2HD51T634CX119H150D7EHMW5PDE25146TI1K3DDN5
50INNELLWXDT85027I74K98W6851F67ABDDE6B450XNC6Y5KN2I851LMNUDKHM3UI
50XN82H7H1R2251F66X8H3723S51T5US59FW6Y070INNF58YI60950D788WWW2NY0
51LMHK0DP2DAL5027GXR1SWPE051470I4HACM3T51F6DAP8FN0TF5027GTUGDX9KX
51T62254K2W465027PKL39E03L51470B6X8CIGA520MG9P1PH3HC50D789SYH65BS
5265HI6YLPIX5520M7382DWT0N5027PI3NP8CBN52H5MT8G5SIE05027H5XASECWA
51F68KL959SE852H5F0GTUMSRR519MX5XUNCAD151T5XAEEGBF2I51LMNS8D83U8F
50INPM4683MF4520MMGUFR636P5027NAPNAW6H950XNM081A73BE52NLTLR781MY4
5265K02SACHXK5027T0FA01BHE502805L12EAWG50XN6XTHWPLW950D7BTWFKYD3W
52BM2FE96MYKN50D7LYSY49H7G50D7FILI2BS0852H5DN70300GD520MFB8B474KE
51LMPWYB3B5H45265SNPBB9USS520MMH63ESBDX520MCN2T2YRKE52BM247NM843I
5027IBAR13MNM5265K87T600PC52BLX5RXL5H6250R71WP32KILK52NLNW9B2KP3D
5027PD59K2UC75265THUBLTMY3519MX48R2A7M851LMIR7X0CM00507NUKFKG4M60
52BM2CU3W7E0F5146H6N0YRWAX52H5CLMRBMH77519N5RIG5X21I50XN86DS5R264
50D7G25M5HE5550D77TYDDYXRY519N1M2EER52451F68EW3D2PRC50D7BUBKYBSHT